"Maddələr mübadiləsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Teqlər: Vizual redaktor Əllə geri qaytarma
Teqlər: Vizual redaktor Geri qaytarıldı
# Həzm mədə-bağırsaqda həzmedici fermentlərin (pepsin, tripsin, ximotripsin və s.) təsiri ilə mürəkkəb tərkibli qida kiçikmolekullu birləşmələrə çevrilir və müxtəlif metobolizmə uğrayır;
# Bağırsaqlarda sorulma gedir. Həzm edilmiş maddələr qana daxil olur və qan vasitəsi ilə müxtəlif üzv və toxumalara çatdırılır;
#Daşınan maddələrin qurulması və həmin orqanizm üçün xarakterxaraüdsdkter olur;
# Daxil olmuş birləşmələr əlavə və son məhsullara parçalanır;
# Mübadilə olunmuş son məhsullar orqanizmdən xaric olur.
Anonim istifadəçi