"Vikipediya:Ensiklopedik əhəmiyyətlilik (şəxslər)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
== Əsas meyar ==
Əgər şəxs haqqında '''etibarlı''', bir-birindən və predmetdən asılılığı olmayan<ref>Orijinal mənbəni təkrarlayan mənbələr istinad kimi istifadə edilə bilərlər, lakin onlar şəxsin məşhurluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün kifayət etmirlər. “Müstəqil”"Müstəqil" anlayışı yalnız mənbələrin məzmununun qeyri-identikliyini yox, həm də məzmunun tam olaraq başqa mənbədən köçürülməməsini (və ya ona əsaslanmamasını) nəzərdə tutur (qismən üst-üstə düşmə ola bilər). Məsələn, siyasi xadimin hər hansı şəxs haqqında çıxışı həmin şəxsin “məşhurluğunu” göstərir, lakin həmin çıxışın stenoqramından ibarət olan çoxsaylı qəzet xəbərləri yox. Hər hansı şəxs haqqında yazılmış bioqrafiya onun məşhurluğunuensiklopedikliyini təyin etməyə imkan verir, lakin həmin bioqrafiyanın xülasəsi yox.</ref> ikinci dərəcəli mənbələrdə<ref>“Mənbə” anlayışı çox genişdir</ref> '''əhəmiyyətli məlumat''' mövcuddursa, o ensiklopedik hesab oluna bilər.<ref>Avtobioqrafiyalar və özünütəbliğ nəşrləri şəxs haqqında ensiklopediya məqaləsi yaradılması üçün səbəb ola bilməz. Həmçinin, şəxslərin irəli çəkilməsi məqsədi daşıyan bioqrafik lüğətlər (məsələn, “Who's Who” seriyasından olan nəşrlər) məşhurluğun göstəricisi deyil.</ref>
 
*Əgər mövzu kifayət qədər dərin əhatə edilmirsə, onda ensiklopedikliyi sübut etmək üçün çoxsaylı müstəqil mənbəyə ehtiyac var;<ref>Ola bilsin mövzunun orijinal olmayan ikinci dərəcəli mənbələrlə işıqlandırılması ensiklopedikliyi təsdiq etmək üçün kifayət etməsin. Orijinallıq – nəşrin məzmununun “dərinliyini” göstərən ölçü meyarıdır.</ref> ikinci dərəcəli mənbələrdəki əhəmiyyətsiz və bayağı məlumatlar ensiklopedikliyin təsdiqi üçün kifayət deyil.
 
*İlkin mənbə məqalənin məzmununu dəstəkləmək üçün istifadə edilə bilər, lakin şəxsin ensiklopedik əhəmiyyətliliyini sübut etmək üçün yaramırkifayət deyil.
 
Əsas meyara uyğun gələn şəxslər aşağıdakı əlavə meyarlar olmadan da əhəmiyyətli hesab edilə bilərlər. Lakin istisna edici meyarlara uyğun gələn şəxslər haqda məqalə yaradılmasına yenə də icazə verilməyə bilər, məsələn, yalnız [[Vikipediya:Ensiklopedik_əhəmiyyətlilik_Ensiklopedik əhəmiyyətlilik (şəxslər)#Bir hadisəyə görə məşhur olan şəxslər|bir hadisəyə görə məşhur olanlar]] və ya [[VP:VND|Vikipediya nə deyil]] qaydalarında göstərilən şərtlərə uyğun gələn hallarda.
 
==Əlavə meyarlar==