"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti Bakıya köçdükdən sonra, 1918-ci il oktyabrın 6-da Fətəli xan Xoyskinin təşkil etdiyi ikinci Hökumətdə dəyişikliklər edildi və vəzifələr aşağıdakı qaydada yenidən bölüşdürüldü.<ref name="cyclone"/> Fətəli xan Xoyski — Nazirlər Şurasının sədri; Behbud xan Cavanşir — daxili işlər naziri vəzifəsi ilə yanaşı ticarət və sənaye naziri vəzifəsini də icra edir; Əlimərdan bəy Topçubaşov — xarici işlər naziri; Məmməd Həsən Hacınski — maliyyə naziri; Nəsib bəy Yusifbəyli — xalq maarifi naziri; Xudadat bəy Məlik-Aslanov — yollar naziri; Xosrov bəy Sultanov — əkinçilik və dövlət əmlakı naziri; Ağa Aşurov — poçt və teleqraf naziri; Xəlil bəy Xasməmmədov — ədliyyə naziri; Xudadat bəy Rəfibəyli — xalq səhiyyəsi naziri; Musa bəy Rəfiyev — himayədarlıq və dini etiqad naziri; [[İsmayıl xan Ziyadxanov]] — hərbi işlər üzrə müvəkkil; [[Əbdüləli bəy Əmircanov]] — dövlət müfəttişi.<ref name="cyclone"/>
 
[[Şəkil:AXCFirst parlamentibuilding binasıof the Parliament of the Azerbaijan Democratic Republic (Ganja city).jpg|thumb|left|250px|[[Gəncə]]də [[Xalq Cümhuriyyəti binası]]]]
 
Dekabrın 26-da Fətəli xan Xoyski üçüncü hökumət kabinəsinin proqramı və tərkibi barədə Parlamentdə çıxış etdi.<ref name="cyclone"/> Müzakirələrdən sonra Parlament Fətəli xan Xoyski Hökumətinə etimad göstərdi. Hökumətdə Fətəli xan Xoyski Baş nazir portfeli ilə yanaşı xarici işlər naziri vəzifəsini də tutdu. Üçüncü Hökumət kabinəsində Xəlil bəy Xasməmmədov — daxili işlər naziri; İ.Protasov — maliyyə naziri; Xudadat bəy Məlik-Aslanov — yollar naziri; Nəsib bəy Yusifbəyli — maarif və dini etiqad naziri; [[Aslan bəy Səfikürdski]] — poçt-teleqraf və əmək naziri; Səməd bəy Mehmandarov — hərbi nazir; [[Rüstəm xan Xoyski]] — himayədarlıq naziri; Yevsey Gindes — xalq səhiyyəsi naziri; [[Mirzə Əsədullayev]] — ticarət və sənaye naziri; Məmmədhəsən Hacınski -dövlət nəzarəti naziri; Konstantin Lizqar — ərzaq naziri; Xosrov bəy Sultanov — əkinçilik və dövlət əmlakı naziri; [[Teymur bəy Makinski]] — ədliyyə naziri vəzifələrini tutdular.<ref name="cyclone"/>