"Diploneis" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

5.577 bayt əlavə edildi ,  7 ay öncə
k
Düzəlişin təsviri yoxdur.
k
'''''Ekologiyası'':''' Bentik, oliqohalob-halofil  (Sa).
 
'''''Yayılması'':''' '''[[Kür dağarası çökəkliyi təbii vilayətinin iqlimi|Kür Dağarası Çökəklik]]''': [[Hacıqabul rayonu]]: [[Hacıqabul gölü]].<ref>'''Джафаров Н.М.''' Водоросли озёр  Кура-Араксинской низменности (Аджикабул, Нахалыхчала, Аггёль). Дис. … канд. биол. наук. Баку, Инст. ботаники АН Азерб. ССР, 1972в, 396 с.</ref>; İmişli rayonu: Sarısu gölü. (Naxalığçala g.)<ref>'''Караева Н.И., Рзаева С.Г., Джафаров Н.М.''' Диатомовые водоросли водоемов Азербайджана / ВИНИТИ. Деп. № 2540-71. М., 1971а, 20 с. </ref><ref>'''Джафаров Н.М. ''' Альгофлора  озера Нахалыхчала / Матер. научн. конф. аспирантов АН АзССР, биол. науки. Баку: Элм, 1972а, с. 85-89.</ref>
'''''Yayılması'':''' '''KDÇ''': Hacıqabul r-nu: Hacıqabul g. (Джафаров, 1972в); İmişli r-nu: Sarısu g. (Naxalığçala g.) (Караева, Рзаева, Джафаров, 1971а; Джафаров, 1972а, 1972в).
 
=== 2. [[Diploneis elliptica|'''Diploneis''' '''elliptica''']] (Kütz.) Cleve. ===
'''''Bazionim'':''' ''Navicula elliptica'' Kütz.
 
'''''Sinonimlər'':''' ''[[Diploneis elliptica]]'' (Kütz.) Cleve var. ''genuina'' Cleve;  [[Navicula elliptica Kütz. var. mino|''Navicula elliptica'' Kütz. var. ''minormino'']]''r'' Rabenh.; ''[[Pinnularia elliptica]]'' Rabenh.
 
'''''Ekologiyası'':''' Epifit, epilit, göllərin, çayların və dənizlərin lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa), alkalifil (pH).
 
'''''Yayılması'':''' '''BQBöyük Qafqaz''': [[Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu|Şəki-Zaqatala]]  bölgəsinin  sututarları, Qax r-nurayonu:  termal İlisu bulaqları (b. № 2, 1 və 3 №- li bulaqların axınları) (<ref>'''Балашова Н.Б.''' Материалы к альгофлоре некоторых термальных источников Азербайджана // Вестник  ЛГУ, Биология, 1974, 1975а)№ 9, Qumçayс. ç36-43.</ref>, QarabulaqQumçay, b.Qarabulaq, termal Mohsu  b.bulağı; [[Balakən r-nurayonu]]: Masımbulaq b.<ref name=":0">'''Мухтарова Ш.Дж.''' Альгофлора водоемов Шеки-Закатальской зоны Азербайджана: Дисс. … канд. биол. наук., Баку, 1989б, 163 с. (Приложение 238 с.).</ref>; BQ-ınBöyük Qafqazın cənub yamacının sututarları (<ref>'''Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К.''' Влияние температуры на распространение водорослей в водоемах южного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) / Матер. XII Международн. научн. конф. “Биологическое  разнообразие Кавказа”. Махачкала: Институт прикладной экологии, 2010а), с. 180-181.</ref> – '''KQKiçik Qafqaz''': Göygöl  r-nurayonu: [[Göygöl|Göygöl ggölü]]. (<ref>'''Рзаева С.Г.''' Диатомовые водоросли озера Гёйгёль / ВИНИТИ. Деп. № 6150-82. М., 1982), 35 с.</ref> [[Lənkəran rayonu]]: Lənkərançay. <ref>'''LРзаева С.Г.''': LənkəranНекоторые r-nu:данные Lənkərançayо летней флоре водорослей Ленкоранского района // çИзв. (РзаеваАН Азерб. ССР, сер. биол. наук, 1965), № 5, с. 21-25.</ref>, İbadisu  bulaq  qrupunun  3 bulağı<ref>'''Балашова Н.Б.''' Диатомовые водоросли термальных источников Талыша (Балашовагруппы Мешасу и Ибадису) / Диатомовые водоросли. Труды биол. н.-и. ин-та. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981), № 30, с. 128-132.</ref>; Astara r-nurayonu: Taxtakəran bbulağı. (Taxtakəran k.), Ağ Körpü  bbulağı. (Palikeş k.-dən 7 km şərğəşərqə) (<ref>'''Рзаева С.Г. ''' Альгофлора минеральных источников Астаринского района Азербайджана // Ботан. журн., 1984б), т. 69, № 7, с. 943-946.</ref>
 
=== '''3. [[Diploneis finnica]]''' (Ehrenb.) Cleve.  ===
'''''Bazionim'':'''  ''[[Cocconeis finnica]]'' Ehrenb.
 
'''''Ekologiyası'':''' Epifit, göllərin və bataqlıqların lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa).
=== 4. '''Diploneis''' '''mauleri''' (Brun) Cleve.  ===
 
'''''Yayılması'':''' '''KDÇ''': Mingəçevir su anbarı<ref name=":1">'''Рзаева С.Г.''' Диатомовые водоросли бентоса Мингечаурского водохранилища //  Ботан. журн., 1986, т. 71, № 5, с. 627-631.</ref>. 
=== 5. '''Diploneis''' '''oblongella''' (Nägeli) Cleve. ===
 
=== 4. [[Diploneis mauleri|'''6. Diploneis''' ovalis '''mauleri''']] (HilseBrun) Cleve.  ===
'''''Bazionim'':''' ''[[Navicula mauleri]]'' Brun
 
=== '''7. Diploneis''Sinonim'':''' parma''Navicula borussica'' Cleve  in Grunow. ===  
 
'''''Ekologiyası'':''' Göllərin və bataqlıqların lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa).
=== '''8. Diploneis pseudovalis''' Hust. ===
 
'''''Yayılması'':''' '''Kür Dağarası Çökəkliyi''': Mingəçevir su anbarı<ref name=":1" />.
=== 9. '''Diploneis''' '''smithii''' (Bréb.) Cleve.  ===
 
=== 5. '''6. [[Diploneis''' '''oblongellaovalis]]''' (NägeliHilse) Cleve. ===
'''''Bazionim'':''' ''Navicula oblongella'' Nägeli in Kütz.
 
'''''Sinonim'':''' ''Diploneis  ovalis'' (Hilse) Cleve '' ''var. ''oblongella'' (Nägeli) Cleve  
 
'''''Ekologiyası'':''' Epifit, göllərin, çayların qumunda və lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa), alkalifil (pH).
 
'''''Yayılması'':''' '''Böyük Qafqaz''': Şəki-Zaqatala  bölgəsinin  sututarları, Qax r-nu: Qaynama-Hamam (Qımır-Bazar k.), Ləkitbulaq (Ləkit k.), Alatəmirbulaq (Daki k.) və Qarasu bulaqları; Balakən r-nu: Masımbulaq b.<ref name=":0" />; Böyük Qafqazın cənub yamacının sututarları<ref>'''Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. ''' Альгофлора разнотипных водоемов  Шеки-Балакенского региона Азербайджана // AMEA Mikrobiologiya İnst. elmi əsərləri, 2011б, c. 9, № 2, s. 241-245.</ref>. – '''Kür Dağarası Çökəkliyi''': Mingəçevir su anbarı<ref name=":1" />; Hacıqabul rayonu: Hacıqabul gölü. <ref name=":2">'''Караева Н.И., Рзаева С.Г., Джафаров Н.М.''' Диатомовые водоросли водоемов Азербайджана / ВИНИТИ. Деп. № 2540-71. М., 1971а, 20 с. </ref>, İmişli rayonu: Sarısu gölü. (Naxalığçala g.)<ref name=":2" />, Ağcabədi rayonu: Ağgöl gölü<ref name=":2" />.  
 
=== 9. '''7. [[Diploneis''' parma]]'''smithii''' (Bréb.) Cleve.  ===
'''''Bazionim'':''' ''Pinnularia ovalis'' Hilse.
 
'''''Ekologiyası'':''' Epifit, göllərin, nohurların, çayların, bataqlıqların, su anbarlarının  lilində  bentik, oliqohalob-indifferent (Sa).
 
'''''Yayılması'':''' '''BQ''': Şəki-Zaqatala  bölgəsinin  sututarları, Qax r-nu: Beşbulaq (İlisu k.), Ləkitbulaq (Ləkit k.), Qaynama (Qımır k.) və Qaynama (Əlıbəyli k.) bulaqları (Mуxтарова, 1989б). – '''KDÇ''': Mingəçevir su anbarı  (Рзаева, 1958б; Rzayeva, 1959); Hacıqabul r-nu: Hacıqabul g., İmişli r-nu: Sarısu g. (Naxalığçala g.),  Ağcabədi r-nu: Ağgöl g. (Караева, Рзаева, Джафаров,1971a; Джафаров, 1972в). – '''KQ''': Göygöl  r-nu: Göygöl g. (Рзаева, 1982). – '''L''': Lənkəran r-nu: Lənkərançay ç. (Рзаева, 1965), termal Meşəsu b., Forştadtçay ç. yaxınlığında gölcük (Караева, Рзаева, Джафаров,1971a).  
 
=== '''8. [[Diploneis pseudovalis]]''' Hust. ===
 
=== 49. [[Diploneis smithii|'''Diploneis''' '''maulerismithii''']] (BrunBréb.) Cleve.  ===
- - var. '''smithii'''  203