"Adlafia" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

81 bayt çıxarıldı ,  9 ay öncə
k
 
 
=== '''1. Adlafia bryophila''' (J.B. Petersen) Lange-Bert. ===
'''''Bazionim'':''' ''Navicula'' ''bryophila'' J.B. Petersen
 
'''''Sinonimlər'':''' ''Navicula maillardii'' H. Germ.; ''N. suchlandtii'' Hust.; ''N. tridentula'' Krasske var. ''parallela'' Krasske.  
 
'''''Ekologiyası'':''' Göllərdə epifit, şirin sularda (Sa), indifferent (pH), oliqosaprob (S).
 
'''''Yayılması'':''' '''Böyük Qafqaz''': [[Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu|Şəki-Zaqatala]]  bölgəsinin  sututarları<ref name=":0">'''Мухтарова Ш.Дж.''' Альгофлоpа водоемов Шеки-Закатальской зоны Азербайджана: Автореф. дисс. … канд. биол. наук., Баку, 1989в, 22 с. </ref>; [[Qax rayonu]]: Qarasu və Qaynama bulaqları (Əlibəylı k.)<ref name=":1">'''Мухтарова Ш.Дж.''' Альгофлора водоемов Шеки-Закатальской зоны Азербайджана: Дисс. … канд. биол. наук., Баку, 1989б, 163 с. (Приложение 238 с.).</ref>; Böyük Qafqazın cənub yamacının sututarları<ref>'''Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. ''' Водоросли – индикаторы галобности в водоемах южного склона Большого Кавказа (Азербайджан) / Матер. Междунар. научн.-метод. конф., посвящ. 130-летию со дня рожд. проф. С.И.Жегалова.М.: РУДН, 2011а, с. 271- 276271–276.</ref> <ref>'''Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. ''' Альгофлора разнотипных водоемов  Шеки-Балакенского региона Азербайджана // AMEA Mikrobiologiya İnst. elmi əsərləri, 2011б, c. 9, № 2, s. 241-245241–245.</ref><ref>'''Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К.  '''Географический анализ альгофлоры водоемов  южного склона Большого Кавказа (Азербайджан) // Журн. “Теоретич"Теоретич. и прикладн. проблемы  агропром. комплекса”комплекса", 2012а, № 2, с. 31-3531–35.</ref>.  
 
=== '''2. Adlafia minuscula''' (Grunow in Van Heurck) Lange-Bert. ===
 
==== '''Adlafia minuscula''' var. '''minuscula''' ====
'''''Sinonim'':''' ''Navicula importuna'' Hust.   
 
'''''Ekologiyası'':''' Epifit, göllərdə, çaylarda, nohurlarda və su anbarlarında bentik, torpaqda, şirin sularda (Sa), alkalifil (pH), β-mezosaprob (S).
 
'''''Yayılması'':''' '''Kür Dağarası Çökəkliyi''': [[Mingəçevir su anbarı]] <ref>'''Рзаева С.Г.''' Диатомовые водоросли бентоса Мингечаурского водохранилища //  Ботан. журн., 1986, т. 71, № 5, с. 627-631627–631.</ref>. – '''Kiçik Qafqaz''': [[Göygöl  rayonu]]: [[Göygöl|Göygöl gölü]].<ref>'''Рзаева С.Г.''' Диатомовые водоросли озера Гёйгёль / ВИНИТИ. Деп. № 6150-826150–82. М., 1982, 35 с.</ref>    
 
==== '''Adlafia minuscula''' var. '''muralis''' (Grunow) Lange-Bert. ====
'''''Bazionim'':''' ''Navicula muralis'' Grunow.
 
'''''Sinonimlər'':''' ''[[Navicula cloacina]]'' Lange-Bert. et K.Bonik; [[N. minuscula Grunow in Van Heurck var. muralis|''N. minuscula'' Grunow in Van Heurck  var. ''muralis'']] (Grunow) Lange-Bert.; ''[[N. pseudoexilissima]]'' Hust. ''                               ''
 
'''''Ekologiyası'':''' Göllərdə, çaylarda və nohurlarda bentik, şirin və şortəhər sularda (Sa), alkalifil (pH), poli-mezosaprob (S).
 
'''''Yayılması'': Böyük Qafqaz''': [[Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu|Şəki-Zaqatala]]  bölgəsinin sututarları<ref name=":0" />; [[Qax rayonu]]: İlisuçay <ref>'''Караева Н.И., Мухтарова Ш.Дж.''' Редкие для СССР и новые виды пеннатных диатомовых водорослей (Bacillariophyta) из Азербайджана // Ботан. журн., 1987, т. 72, № 7, с. 943-948943–948.</ref>, Zərnəçay və Çüdüllüçay çayları, Səngərbulaq, Ceyranbulaq və Qarasu (İlisu k.) bulaqları, termal Mohsu bulağı<ref name=":1" />
 
== İstinadlar ==