"Niftalı Qocayev (biofizik)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Redaktənin izahı yoxdur
Niftalı Qocayev əmək fəaliyyətinə Bakı Dövlət Universitetinin Molekulyar fizika kafedrasında müəllim olaraq başlamışdır. 1979-cu ildə professor elmi adını almışdır. 1967-1969-cu illərdə İttifaq Universitetləri Müəllim­lərinin İxtisaslarını Artırma fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra etmişdir. 1969-1984-cü illərdə Optika və Molekulyar fizika kafedrasının rəhbərlik etmişdir.
 
1980-ci ildən 2005-ci ilədək Molekulyar Biofizika Problem Laboratoriyasında rəhbərlik etmişdir. 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsinin müdiridir. Alim 1980-1984-cü illərdə Azərbaycan SSR Ali Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-Metodik Şuranın Fizika və astronomiya seksiyasının sədri vəzifəsini icra etmişdir.
 
O, 1967-1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Elm Cəmiyyətinin Fizika seksiyasının üzvü olmuşdur. Eyni zamanda 1989-1993-cü illərdə Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini icra etmişdir. Niftalı Qocayev 1998-ci ildə Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin prezidenti seçilmişdir.
"Bilik" cəmiyyəti xətti ilə elmin yeni nailiyyətlərinin kütləviləşdirilməsi sahəsindədə geniş fəaliyyət göstərib, oxuduğu çoxlu sayda muhazirələrlə yanaşı "Optik Kvant Generator" (1975), "Holoqrafiya" (1979) kitablarını yazaraq geniş oxucu kütləsinə təqdim edib. Eyni zamanda Amerika, Avropa və Rusiyanın elmi jurnallarında çap olunmuş 300-dən çox elmi məqalənin, Türkiyə və dünyanın başqa olkələrində çap olunmuş çoxsaylı monaqrafiyaların müəllifidir. Müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan Beynəlxalq Elmi Konfranslarda 35 məruzə və 10 plenar məruzə ilə çıxış edib.
"Bilik" cəmiyyəti xətti ilə elmin yeni nailiyyətlərinin kütləviləşdirilməsi sahəsindədə geniş fəaliyyət göstərib, oxuduğu çoxlu sayda muhazirələrlə yanaşı "Optik Kvant Generator" (1975), "Holoqrafiya" (1979) kitablarını yazaraq geniş oxucu kütləsinə təqdim edib. Eyni zamanda Amerika, Avropa və Rusiyanın elmi jurnallarında çap olunmuş 300-dən çox elmi məqalənin, Türkiyə və dünyanın başqa olkələrində çap olunmuş çoxsaylı monaqrafiyaların müəllifidir. Müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan Beynəlxalq Elmi Konfranslarda 35 məruzə və 10 plenar məruzə ilə çıxış edib.
 
Onun rəhbərliyi ilə 17 elmlər namizədi yetişib ki, bunlardan da 4 nəfəri İraq, Misir Ərəb Respubilkası və Türkiyə vətəndaşlarıdır. 1992-ci ildən 1993-cü ilə qədər Ərzurumdakı Atatürk Universitetinin dəvəti ilə bu universitetin fizika bölümündə, 1993-cü ildən 1997-ci ilə qədər isə İstanbul Universitetinin fizika bölümündə işləyib.
 
Nyu-York Elmlər Akademiyasının və American Assotation For the Advancment of Sciens cəmiyyətinin üzvüdür.
 
== İstinadlar ==