"Elşad Qurbanov" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

2.797 bayt əlavə edildi ,  3 ay öncə
k (→‎Seçilmiş elmi əsərləri: Şəkil→Fayl, File→Fayl using AWB)
Onun elmi fəaliyyəti əsasən Azərbaycanın flora biomüxtəlifliyi və bitki örtüyünün öyrənilməsi ilə əlaqədardır. E.M. Qurbanovun elmi tədqiqatları ilə yanaşı pedaqoji fəaliyyəti də təqdirə layiqdir. O, 1988-ci ildən Botanika kafedrasının müəllii, baş müəllimi və 1992-ci ildən Botanika kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir, 2005-ci ildən isə Bakı Dövlət Universitetində professor vəzifəsində çalışır. "Bitki morfologiyası", "Ali bitkilərin sistematikası", "Yerli flora", "Bitki örtüyünün mühafizəsi", "Meşəçilik" və s. fənlərdən mühazirələr oxuyur.
 
E.M. Qurbanov 350397 elmi əsərin (o cümlədən 120128-nii xaricdə), 1216 kitabın, 60-dan artıq tədris proqramlarının və metodik göstərişlərin, 413 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifi və 15 kitabın elmi redaktorudur. O, dəfələrlə Beynəlxalq və Respublika elmi konfranslarında (Avropa ölkələrində, Rusiya Federasiyasının bir çox şəhərlərində, Türkiyə Cümhuriyyətinin bir çox Universitetlərində), Gürcüstanda, İran-İslam Respublikasında) çıxış etmişdir. E.M. Qurbanovun müəllifliyi ilə "Azərbaycanın Qırmızı Kitabı"nın (II cildlik) 2-ci nəşri çap olunmuşdur.
 
E.M. Qurbanov onlarla doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının opponenti və ya aparıcı təşkilat kimi rəyçisi olmuş, onun rəhbərliyi altında 30-dən çox magistrant və 10 doktorantı fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2 fəlsəfə doktorantının işi Müdafiə Şurasına təqdim etmək üçün hazırlanmış, hazırda 5 doktorantın elmi rəhbəridir.
E.M. Qurbanovun son zamanlar (2009, 2010, 2012) apardığı elmi-tədqiqat işləri dəfələrlə mühüm nəticə kimi AMEA-nın hesabatına daxil olunmuşdur.
2000–2002-ci illərdə [[Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası]]nın üzvü olmuşdur. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 2016-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin büro üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın Biologiya və Aqrar elmlər üzrə Ekspert Şurasının eksperti, 2017-ci ildən Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin Elmi Şurasının üzvü olmuşdur. Vikipediyada SSRİ Botaniklər kateqoriyasına 4 nəfər Azərbaycanlı botanikdən biri kimi, o cümlədən XXI əsr  Botaniklər kateqoriyasına yeganə Azərbaycanlı botanik kimi daxil edilmişdir. 2016–2017-cı ildə apardığı elmi-tədqiqat işi '''muhum''' '''nəticə''' kimi AMEA-nın hesabatına daxil olunmuşdur.
 
== Mükafatları ==
 
10. "Əməkdar elm xadimi" fəxri adı (2019)
 
11. "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının medalı" (2019).
 
12. Qotfrid Vilhelm Leybnits adına Avropa Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (akademik) seçilmişdr (2021). 
 
== Seçilmiş elmi əsərləri ==
*"Turyançay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış çoxmeyvəli ardıc (''Juniperus polycarpos'' C.Koch.) və ağıriyli ardıc (''J.foetidissima'' Willd.) növlərinin dominantlığı ilə müşahidə olunan assosiasiyalar". Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3. Bakı, 2018.s.38–43.
*Kür-Araz ovalığının Mil ərazisinin florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi "Xəbərlər Məcmuəsi". №4(74). Elm nəşriyyatı. Gəncə 2018. s.3–11.
*Chorological analysis of Mil steppe flora- of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol 7, № 1, Natural Sciences Publishing USA''',''' New York, 2019. p.21-30   
*Phytocenosis created by leguminous plants at Mil steppe of Azerbaijan and their agricultural importance. Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research, ISSN : 2249-7412 CODEN (USA): AJPSKY 2019, 9(2):1-5
*Protection of endangered plants species of Talish flora (Azerbaijan Republic). Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.163  
*A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus ''Juniperus'' (Cupressaceae) in Azerbaijan. Journal of Food Science and Engineering 9. David Publishing, 2019, P. 139-141
*Observations for the determination of germination rate of juniperus excelsa subsp. polycarpos ''(Turkestan Juniper)'' seeds. Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.135-136
*Azərbaycanın Xəzər sahili bitkiliyində rast gəlinən paxlalı bitkilər və onların təsərrüfat əhəmiyyəti. Həyat elmləri və biotibb jurnalı. Cild 1 (74) №.2. İSSN 2078-3388. AMEA tərəfindən nəşr olunur. Bakı, 2019.s.33-41
*Physiological Responses of eight maize varieties to salinity under the field and greenhouse conditions. Bangladesh journal of Botany. Vol 48, №3, Impact Factor: 0,2. SEP 2019. p.489-495.
*Samur-Şabran qışotlaqlarında yayılmış bəzi formasiyaların yem əhəmiyyəti  və ekosisteminin qorunması. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi. Cild 2 (31), №1. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2020. İSSN:2664-4037. Bakı, 2020. s.48-54.
*Methods for Determining Soil Contamination by Oil and Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) July & Aug 2020. P.84-89
*Taxonomic synopsis of Salsola genus (Mil plain, Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 6(11), 78-84. 2020. <nowiki>https://doi.org/10.33619/2414-</nowiki> 948/60/08
*The regeneration of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) share in the secondary hornbeam stands using. Journal of Forest science. 67 (2021):12-20.
 
== İstinadlar ==
Anonim istifadəçi