Nicat49

Joined 10 iyul 2011
Düzəlişin təsviri yoxdur.
#[[Dmitri Avdeyenko|<span style="font-family: 'Britannic Bold'; font-size: 11pt">Dmitri Avdeenko</span>]]
#[[Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ştandartı|<span style="font-family: 'Britannic Bold'; font-size: 11pt">Azərbaycan Prezidentinin ştandartı</span>]]
#[[YUNESKOUNESCO-nun Gilyermo Kano adına Dünya Mətbuat Azadlığı Mükafatı|<span style="font-family: 'Britannic Bold'; font-size: 11pt">Dünya Mətbuat Azadlığı Mükafatı</span>]]
#[[May Narva|<span style="font-family: 'Britannic Bold'; font-size: 11pt">May Narva</span>]]
#[[Əkbər Ağayev (hərbçi)|<span style="font-family: 'Britannic Bold'; font-size: 11pt">Əkbər Ağayev</span>]]