"Maqsud Əlixanov Avarski" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
== Yaradıcılığı ==
Maqsud Əlixanov həm də gözəl ədəbiyyatçı, tarixçi və jurnalist idi. Rusiyanın ən nüfuzlu qəzet və jurnallarında 58 irihəcmli yazısı çap edilib. Onu da deyək ki, o, "Mərv vadisinə gedən yollar", "Tarixi-Dərbəndnamə", "Şahın qonaqlığında" və "Xivəyə yürüş" kitablarının müəllifidir. Xeyli əlyazması qalıb. O, həm də gözəl poliqlot idi. Rus, [[Ərəb dili|ərəb]], [[Fars dili|fars]], [[Türk dili|türk]] və dağlı dillərini mükəmməl bilirdi. Onun "Tarixi-Dərbəndnamə"sinisi oxuyandaoxunanda əsil şərqşünas, ərəbşünas, Qafqazşünas və coğrafiyaşünas kimi görürükad qazanır. Generalın yaradıcılığı Qafqaz tarixinin dərindən öyrənilməsində də əvəzsiz mənbədir. Əlixanovun Azərbaycan tarixinə bəxş etdiyi ən dəyərli iş isə general-leytenant İsmayıl xandan aldığı müsahibədir. 1895-ci ildə qələmə aldığı bu müsahibə "Kavkaz" qəzetində dərc olunub. Bu ailənin başına gətirilən faciə haqqında "Kavkaz" qəzeti əvvəldən axıra kimi məlumat verib. Generalın matəm günlərini təsvir etməklə yanaşı onun xanımını çox sədaqətli olduğunu dönə-dönə yazıb.
 
== Rütbələri ==
* [[Kornet]] - 23 may 1864-cü il