"Qeyri-rəsmi iqtisadiyyat" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Qeyri-formal iqtisadiyyat bütövlükdə bütün iqtisadiyyata xas olan münasibətlər məcmusu kimi və ya iqtisadi və sosioloji yanaşma çərçivəsində iqtisadi subyektlərin xüsusi strategiyası (məntiqi) kimi müəyyən edilə bilər<ref>Росстат РФ ориентирован прежде всего на [[статистический учёт]], а не на исследование экономики.</ref> . görülən hərəkətlərin qanunauyğunluğundan asılı olmayaraq insanların tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş pul vəsaiti, digər tərəfdən isə təsərrüfat subyektlərinin qanunlar çərçivəsində mövcud olandan daha məqbul şəraitdə öz məqsədlərini həyata keçirə bilməsi.
 
Belə geniş mənaya əlavə olaraq, “qeyri-rəsmi iqtisadiyyat” “qara” iqtisadiyyat kimi müəyyən edilir: gəlirlər və onları əldə etmək üsulları dövlət qurumlarının idarə edilməsi çərçivəsindən kənarda qaldıqda, eyni zamanda, fayda əldə etmək məqsədi ilə fəaliyyət. fəaliyyətləri onlar tərəfindən tənzimlənir.<ref>{{Cite web |url=http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p1.htm |title=Теневая экономика и экономическая преступность (учебник) — Понятие и структура теневой экономики |accessdate=2009-03-21 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090214210931/http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p1.htm |archivedate=2009-02-14 |deadlink=yes }}</ref> “Qara” iqtisadiyyat gizli fəaliyyətdir, onu göstərmək olar, lakin onu həyata keçirənlər üçün tənzimləyici orqanların lazımsız diqqətindən yayınmaq daha sərfəli görünür. Bu daha dar tərif kölgə iqtisadiyyatının gizlətmək qanuni fəaliyyətini (onun cinayət növləri istisna olmaqla, qara bazara baxın) əhatə edir və cəhd etməsələr belə, hesablanması çətin olan sosial iqtisadiyyatı (o cümlədən məişət, ictimai və mənəvi) əhatə etmir. gizlətmək....
 
Rusiya Federasiyasının Federal Dövlət Statistika Xidmətinin tənzimləyici sənədlərində <ref>Утверждённые постановлением Госкомстата России от 31 января 1998 г № 7, Методологические положения по расчёту основных параметров скрытой (неформальной) экономики п. 6</ref> qeyri-formal iqtisadi fəaliyyət daha dar mənada, əslində məişət və ya kommunal iqtisadiyyat kimi müəyyən edilir: <ref>Некорпорированные предприятия — предприятия, принадлежащие отдельным лицам или домашним хозяйствам, в основе которых лежат неформальные отношения между участниками производства и которые часто не оформляющиеся в установленном порядке</ref> əsasən qanuni əsaslarla həyata keçirilən fəaliyyət kimi. məhsulu qismən və ya tamamilə öz istehlakı üçün istehsal edən fərdi istehsalçılar və ya hüquqi şəxs olmayan müəssisələr