"Molla Pənah Vaqif" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

4.992 bayt çıxarıldı ,  3 ay öncə
k ("Molla Pənah Vaqif" səhifəsi mühafizə edildi: Vandalizmdən mühafizə ([Redaktə=Yalnız avtotəsdiqlənmiş istifadəçilərə icazə ver] (11:38, 20 yanvar 2022 (UTC)- tarixində vaxtı bitir) [Adını dəyiş=Yalnız avtotəsdiqlənmiş istifadəçilərə icazə ver] (11:38, 20 yanvar 2022 (UTC)- tarixində vaxtı bitir)))
(→‎Molla Pənah Vaqif barədə olan fikirlər: vikisitata uyğun məzmundur)
Teq: 2017 viki-mətn redaktoru
 
2016-cı ilin dekabr ayında [[Şəki]]də Türksoy Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının 34-cü toplantısında 2017-ci ilin "''Molla Pənah Vaqif ili''" elan olunması barədə qərar qəbul olunub.<ref>{{cite web|url=https://az.trend.az/azerbaijan/culture/2694578.html|language=az|publisher=[[Trend İnformasiya Agentliyi|az.trend.az]]|date=6 dekabr 2016|title=TÜRKSOY 2017-ci ili “Molla Pənah Vaqif ili” elan edib|accessdate=27 oktyabr 2018}}</ref> 2016–2017-ci illərdə [[YUNESKO]]-nun yubileylər proqramı çərçivəsində "''2016–2017-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri proqramı''"-na daxil edilmişdir.<ref>{{cite web|title=YUNESKO 2016-cı ili İmadəddin Nəsimi və Molla Pənah Vaqif ili elan edəcək|url=http://ahlibeyt.az/news/a-4202.html|publisher=[http://ahlibeyt.az ahlibeyt.az]|language=az|date=26 dekabr 2015|accessdate=27 oktyabr 2018}}</ref> 12 yanvar 2017-ci ildə [[Azərbaycan Respublikasının Prezidenti]] [[İlham Əliyev]] Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında [[sərəncam]] imzalamışdır.<ref>{{cite web |url=http://www.e-qanun.az/framework/34602 |title="Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2017-ci il tarixli, 2597 nömrəli sərəncamı |author=[[president.az]] |date= 12 yanvar 2017|work= |publisher=[[e-qanun.az]] |accessdate=30 avqust 2018 |language=az}}</ref>
 
== Molla Pənah Vaqif barədə olan fikirlər ==
* "Böyük şairimiz Molla Pənah Vaqif XVIII əsrdə şeir dilini xalq dilinə daha da yaxınlaşdırdı. Onun yazdığı şeirləri xalqın bütün təbəqələri həm anlaya, həm də qavraya bildi, həm də sevdi. Beləliklə o, Azərbaycan şeirində yeni bir yol açdı." — [[Heydər Əliyev]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Molla Pənah Vaqif öz ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaratmış ölməz sənətkardır. O, əhəmiyyətini əsrlərdən bəri qoruyub saxlayan bənzərsiz poeziya nümunələri meydana gətirməklə milli ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafına təkan vermişdir." — [[İlham Əliyev]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Onun şeir və qəzəliyyatı bizim Azərbaycan türklərinə ziyadə xoş gəlir və hər nə onun qələmindən zühurundan gəlibsə… tamamisi ürəkdən və həqiqi həyatdan nəşət edən əsərlərdir. Milli şairlərimizdən onun kimi sadə və açıq lisanda və ana dilimizin şivəsində şeir və qəzəl yazan az olub." — [[Firudin bəy Köçərli]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Vaqif öz ədəbi və siyasi fəaliyyətilə xalqla bağll mütərəqqi şəxsiyyətlərdən biri olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının yeni istiqamətdə inkişafına kömək etmiş qüdrətli bir sənətkardır." — [[Həmid Araslı]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Azərbaycan şeiri Vaqifin sayəsində tarixinin növbəti mərhələsinə qədən qoymuşdur. Onun klassik bədii fikir salnaməmizin parlaq səhifələrindən birin təşkil edən irsi müasir dövrdə də insanların əxlaqi mənəvi kamilləşməsinə xidmət göstərir." -[[İsa Həbibbəyli]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Çox savadlı bir insan idi, hətta, mən deyərdim ki, Molla Pənah Vaqif o dövrün ensiklopedik bir şəxsiyyəti idi. Təkcə ədəbiyyatı, şəriəti, dini kitabları deyil, həm də dünyəvi elmləri də dərindən bilirdi. Hətta qaynaqlar yazırdı ki, Vaqif astronomiya ilə məşğul olub, Günəş və Ay tutulmalarını əvvəlcədən xəbər verib. Bundan başqa memarlıqla məşğul olması onun hərtərəfli bir şəxsiyyət olmasına işarədir." — [[Teymur Kərimli]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Qarabağ bütün təbii gözəllikləri ilə Vaqif poeziyasının, fəlsəfi-estetik təfəkkür mədəniyyətinin vətəni idi." — [[Nizami Cəfərov]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Azərbaycan ədəbiyyatının və bədii fikrinin salnaməsində yeni parlaq səhifə Vaqifin adı ilə bağlıdır. O, ədəbiyyatımızda realizm meyillilərinin, demokratik əsasların çərçivəsini xeyli genişləndirmiş, ədəbiyyatı xalqın həyatına və arzularına xeyli yaxınlaşdırmışdır." — [[Mirzə İbrahimov]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Azərbaycanın öz azadlığı uğrunda yadelli işğalçılara qarşı apardığı mübarizə tarixinin qəhrəmanlıq səhifələri Vaqifin adı ilə bağlıdır. Vaqif Qarabağ xanlığının vəziri olduğu zaman bizim xalqın yadelli işğalçılara qarşı, İran şahı Qacara qarşı mübarizəsinə başçılıq edirdi. Vaqif böyük siyasi xadim və diplomat kimi xalqın səadət azadlığı uğrunda mübarizədə çox işlər görmüşdür."- [[Səməd Vurğun]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Dövrün görkəmli dövlət xadimi olan Vaqifin ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə yaradıcılığı arasında, aydın hiss olunmasa da, bir vəhdət olduğu inkarolunmaz həqiqətdir. Vaqif zamanın diktə etdiyi ab-hava ilə nəfəs alan və onun yetişdirdiyi bir sənətkardır" — [[Xəlil Yusifli]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı Azərbaycan poeziyası tarixində mühüm mərhələlərdən biridir. Onun yaradıcılığı ilə Azərbaycan şeir tarixində yeni bir dövr başlanır. Vaqif lirikası ilə poeziyada yeni bir səhifə açılır, poeziyamızda nikbin bir əhvali-ruhiyyə, həyati və dünyəvi gözəlliyə pərəstiş hissləri qüvvətlənir." — Fazil Qaraoğlu{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Vaqif poeziyasında dilin funksiyası bilavasitə baxışla, gözlə bağlıdır. Onun ömrü və poeziyası vizual təfəkkürün bədii ifadəsidir." — [[Rüstəm Kamal]]{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Vaqif xalqını, dilini sevən, onunla nəfəs alan, sevinci ilə sevinən, kədəri ilə kədərlənən böyük sənətkarlardan olmuşdur." — Kamal Tahir{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
* "Vaqifin yetişməsi öz zəmanəsinin ən fərəhli ədəbi hadisələrindənidi." — A.Berje{{sfn|S.Quliyeva, L.Əhmədova, K.Tahirov|2017|pp=23-25}}
 
== Qalereya ==