"Mürtəzaqulu xan Şamlı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

509 bayt əlavə edildi ,  11 il öncə
k
Düzəlişin təsviri yoxdur.
k
{{Şəxslər
'''Şamlı Mürtəzaqulu xan Həsən xan oğlu'''-(1591-). şair, vali, xəttat
|şəkil =
|şəkil məlumat =
|şəkil miqyası =
|Adı = Mürtəzaqulu xan Şamlı
|Tam Adı = Şamlı Mürtəzaqulu xan Həsən xan oğlu
|Digər Adları =
|Fəaliyyəti =
|Milliyəti =
|Doğum Tarixi = {{Doğum_tarixi|1591||}}
|Doğum Yeri =
|Ölüm Tarixi =
|Ölüm Yeri =
|Ölüm Səbəbi =
|Dəfn Yeri =
|Atası =
|Anası =
|Həyat yoldaşı =
|Uşaqları =
|Rəsmi vebsaytı =
|İmzası =
}}
|}
 
 
'''Şamlı Mürtəzaqulu xan Həsən xan oğlu'''-(1591-). şair, vali, xəttat
 
== Həyatı ==
Zə­fər" tə­xəl­lü­sü ilə şeir­lər yaz­mış Mür­tə­za­qu­lu xan Şam­lu təx­mi­nən 1591-ci il­də dün­ya­ya gəl­miş, Sə­fə­vi hökm­dar­la­rın­dan Şah Sə­fi (1629-1642) və II Şah Ab­ba­sın (1642-1666) ha­ki­miy­yə­ti döv­rün­də yük­sək döv­lət və­zi­fə­lə­rin­də iş­lə­miş, eşi­ka­ğa­sı­ba­şı, di­van­bə­yi, qor­çu­ba­şı, Ker­man vi­la­yə­ti va­li­si, Seyx Sə­fiəd­din tür­bə­si­nin mü­tə­vəl­li­si ol­muş­dur. Özü­nün yaz­dı­ğı ki­mi, yüz min bey­tə ya­xın fars­ca şeir­lə­ri olan şa­ir, ya­şı­nın ix­ti­yar ça­ğın­da, 1669-cu il­də Azər­bay­can türk­cə­sin­də şeir­lə­rin­dən iba­rət di­va­nı­nı ta­mam­la­mış­dır. Onun türk­cə şeir­lə­rin­də Ə.­Nə­vai, Ş.İ.Xə­tai və M.Fü­zu­li tə­si­ri gö­rü­nür.
 
Zə­fər di­va­nı­nın di­ba­çə­sin­də, de­mək olar ki, Nə­vai di­va­nı di­ba­çə­si­nin əv­və­li­ni tək­rar edir. Nə­vai di­ba­çə­sin­də in­sa­nı di­gər məx­lu­qat­dan üs­tün ya­ra­dıb ona nitq, şe­ir yaz­maq qa­bi­liy­yə­ti ve­rən ya­ra­da­na şü­kür­lər oxu­yur: "Şükr va si­pas ol qo­dir­ğa kim, çün adam oso­yiş-qo­hi­din vu­cud oro­yi­şi oqoh­la­ri­ğa cil­va ber­di. İnson­ni so­yir max­lu­qot­din nutq şa­ra­fi bi­la mum­taz qil­di.
 
­Ul kim, çü ca­hon xil­qə­tin oğoz et­ti,
Sü­ni kil­mi­ni naqş par­doz et­ti.
 
İnson xay­lin nutq ila mum­taz et­ti,
Nutq ah­li­ni nazm ila sa­naf­roz et­ti".
­Ol kim, cə­han xil­qə­tin ağaz et­di,
Sü­ni­ni kilk­lə nəqş­pər­daz et­di.
 
İnsa­nı qa­mu nitq ilə müm­taz et­di,
Nitq əh­li­ni nəzm ilə sə­rəf­raz et­di."
Mu­ham­ma­di ara­bi şa­ni on­din azam erur
Ki, nuqs bol­ğay ulus bol­sa naf­yi­ğa go­yil.
 
Qu­yaş aşa­si­ğa la­ma an­din or­tuq erur
Ki, zar­ra kas­ra­ti bol­ğay zi­ya­si­ğa qo­yil.
Mə­həm­mə­di-ərə­bi şa­nı on­dan ar­tıq­dır
Ki, qeyr mil­lət əgər ol­ma­ya ona qail.
 
Gü­nəş ki­mi bu ca­ha­nı tu­tub­dur ən­va­rı,
­Hə­qir zər­rə nə­dir kim, ola ona hail.
 
O­nun yo­lun­da fə­na müt­ləq ol­ma­yan nə bi­lir
Ki, ol­dur sə­bə­bi kül­li-afə­ri­niş gil.
 
 
==Həmçinin Baxbax==
 
*[[Azərbaycan ədəbiyyatı]]
 
[[Kateqoriya:Şəxslər]]
[[Kateqoriya:Azərbaycan şairləri]]
[[Kateqoriya:Azərbaycanlı şairlər]]
192.659

edits