"Ramazan" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

2.322 bayt əlavə edildi ,  10 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
*Allaumməc'əlni fihi muhibbən li əvliyaikə və muadiyən liə'daikə mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaikə ya saimə qulubin-nəbiyyin. (İlahi, məni bu gün dostlarını istəyən və düşmənlərini düşmən sayanlardan qərar ver. Məni sonuncu peyğənbərin din və şəriətini üstün tutub, ona yaxşı əməl edənlərdən qərar ver, ey peyğəmbərlərin qəlblərini hər bir sıxıntı və sapıntıdan qoruyan Allah!)
 
'''26-cı günün duası'''
 
*Allahumməc'əl sə'yi fihi məşkurən və zənbi fihi məğfurən və əməli fihi məqbulən və əybi fihi məsturən ya əsmə'əs-sami'in. (İlahi, bu gün mənim sə'yimi bəyənilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul olunmuş və eybimi örtülmüş qərar ver. Ey eşidənlərin ən gözəl eşidəni!)
 
'''27-ci günün duası'''
 
*İlahi, bu gün [[Qədr gecəsi]]nin fəzilətini mənə nəsib et. Belə bir gündə mənim bütün çətinliklərimi asanlaşdır və mənim üzrlərimi qəbul et. Mənim günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından mənə nicat ver. ey saleh bəndələrə mehriban olan Allah!
 
'''28-ci günün duası'''
 
*Allahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil və əkrimni fihi bi ihzaril-məsaili və qərrib fihi vəsiləti iləykə min bəynil vəsaili. Ya mən la yəşğəluhu ilhahul-mulihhin. (İlahi, bu gün məni öz vəzifəmdən artıq müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et və bütün vəzifə və məs'uliyyətlərimi hazırlayıb əməl etməyi kəramət et. Bu gün Sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxın olanını mənə yaxınlaşdır, ey istəyi olanların israrı və çox təmənna etmələrinin qafil etmədiyi Allah!)
 
'''29-cu günün duası'''
 
*Allahummə ğəşşini fihi birrəhməti vərzuqni fihit-təvfiqə vəl-ismətə və təhhir qəlbi min ğəyahibit-tuhməti. Ya rəhimən bi ibadihil-mu'minin. (İlahi, bu gün məni Öz rəhmətinlə əhatə et. Belə bir gündə işlərimi uyğun olmadığı və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et. Mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən pak et, ey mö'min bəndələrinə rəhm edən Allah!)
 
'''30-cu günün duası'''
 
*Allahumməc'əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbuli əla ma tərzahu və yərzahur-rəsulu muhkəmətən furu'uhu bil usuli bihəqqi səyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirinə vəl-həmdu lillahi rəbbil-aləmin. (İlahi, Səni and verirəm ağamız olan Həzrət Mühəmmədə(s) və onun pak Əhli-beytinə. Bu ayda mənim orucumu Özün və Sənin peyğəmbərin razı olduğu kimi mükafatlandırıb qəbul et. Bu ayda Sənin istədiyin və müstəhəb əməllərimi, orucun vasitəsilə qiymətləndir!)
 
==Tarixi günlər==
266

edits