"Aşıq Hüseyn Bozalqanlı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

3.758 bayt əlavə edildi ,  12 il öncə
 
==Yaradıcılığı==
=== Qoşmalar ===
<poem>
'''Səni'''
 
Bir gecə mən sənə mehman olanda,
Sən məni istədin, ha mən də səni,
İlqar verib, dönüb biilqar olsan,
Məzəmmət eyləyə həm onda səni.
 
Qol boynuna salıb, sənə söz dedim,
Namə ha yazmadım, üzbəüz dedim,
Vədə verdin, üç saata gözlədim,
Səkkizdə, doqquzda, həm onda səni.
 
Hüseyn deyər mətləbinə çataydın,
Məclisimdə xoş ixtilat qataydın,
Həmişəlik eyvanımda yataydın,
Gəlib tapaydılar ha məndə səni.
'''İndi'''
 
Müxənnət zamana, beymürvətə fələk.
Qoymadı mətləbim, bir aləm indi,
Gözüm açdım qərinələr dolandım,
Görünür gözümə bir aləm indi.
 
Kamil bağban bağçasını suvara,
Plan çəkə, kanal vura, su vura,
Bir şah gördüm səməndinə suvara,
Tutmuşdu dəstində bir aləm indi.
 
Hüseynəm, əlimdən uçdu tərlanım,
Qırdı şikar bəndi, qaçdı tərlanım,
Uca dağ başını aşdı tərlanım.
Getdi qürbət eldə yad ələ mindi.
 
'''Lalə'''
 
Xəstə cismim bir cananın ucundan,
Yanıb atəşlərə əriyir, Lalə,
Hicranın ləşkəri, qəmin sultanı,
Saf çəkib, üstümə yeriyir, Lalə.
 
İstəyirəm qədəm qoyum elimə,
Qaşlarıyla qıfıl vurur dilimə,
Zülfün kəməndini salıb belimə,
Hüsnün sütununa sarıyır Lalə.
 
Leyli kimi hərdən çıxır eyvana,
Məcnun tək Hüseyni edir divanə,
Əlinə götürüb şirmayı şana,
Şahmar zülflərini darayır Lalə.
</poem>
=== Təcnilər ===
<poem>
'''Ya dəyə'''
 
Nə lazımdır, naqafilə söz deyim,
Xatirinə ya dəyməyə, ya dəyə.
Sizin olsun, eyvan, otaq, alaçıq,
Bizə bəsdi ya kölgəlik, ya dəyə.
 
Hüseyn deyər mail oldum Gülxara,
Geyinmişdir atlas, ziba gülxara,
Qorxuram ki, qismət ola gül xara,
Bağban ölə, dal budağı yad əyə.
</poem>
=== Müxəmməslər ===
<poem>
'''Gözələ'''
 
Həzərat, yaxşı baxın,
Qarşıda duran gözələ,
Ay qabaq, lalə yanaq,
Qaşları kaman gözələ!
Ya huridir, ya pəridir,
Behiştdə qılman gözələ.
Bu surətdə, bu camalda,
Kim deyər insan gözələ.
</poem>
=== Qoşmalar ===
<poem>
'''Bükülmüş'''
 
Xoca Əhməd özün salıb əngələ,
Torpağa, qəltanə, lilə, bükülmüş,
Danışdığı sözlər fisqi-fəsadlı,
Hiyləyə, fitnəyə, felə bükülmüş.
 
Sözlərimi çəkməyirəm dərinə,
Sərim qurban mərd igidin sərinə,
Axşam olcaq girir ocaq yerinə,
Kəsəyə, kömürə, külə bükülmüş.
 
Yazıq Hüseyn elmlərdən halıdı,
Öz ürək sözüdü, öz kamalıdı,
Burnu çarıq, lap İrəvan malıdı,
Noxtaya, palana, çula bükülmüş.
 
'''Yeridi'''
 
Çərşənbə günündə xas axşamında,
Sallandı qarşımda sona yeridi.
Başını oynatdı, gözüylə güldü,
Bir ox vurdu, şirin cana yeridi.
 
Quba qaz yerişli, maral baxışlı,
İnnabı dodaqlı, mirvari dişli,
Ucu gülabatın, xurmayı saçlı,
Telində şirmayı şana yeridi.
 
Yoxdur gözəlliyə qüsur, bəhana,
Camalın şöləsi düşüb cahana,
Hüseyni eylədi dəli-divana,
Məcnun kimi biyabana yeridi.
</poem>
=== Gəraylılar ===
<poem>
'''Əlindən'''
 
Nə qanır, nə qandırır,
Dad-aman nadan əlindən.
Qoymur ara düzəltməyə,
Xuliqan şeytan əlindən.
 
Namərd öldürər acından,
Doymaz dünya xəracından,
Ələkbər tamah ucundan,
Döşədi astan əlindən.
 
Hüseyn oldu işdən halı,
Çox çəkildi qeylü-qalı,
İki aylıq materialı,
Verdilər pünhan əlindən.
 
'''Geyindi'''
 
Bahar gəldi, çiçək açdı.
Güllər qırmızı geyindi,
Çırtıq dəydi, üz qanadı,
Xallar qırmızı geyindi.
 
Yarım yuxudan oyandı,
İncidi, küsdü, usandı,
Barmaq buxağa dayandı,
Əllər qırmızı geyindi.
 
Yarpaqları güldən təzə,
Ağzı qaymaq, dili məzə,
Hüseyn, canan gəldi bizə,
Yollar qırmızı geyindi.
</poem>
 
== Mənbə ==