İstifadəçi haqları

İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Eminn (müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: İdarəçilər

Güman edilən üzv: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 14:16, 23 mart 2019 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər Eminn istifadəçisinin hüquqlarını interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (öz istəyi ilə interfeys idarəçi statusundan imtina.)
  • 20:28, 31 dekabr 2018 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər Eminn istifadəçisinin hüquqlarını idarəçi hüquqlarından idarəçi və interfeys idarəçisi hüquqlarına dəyişdi
  • 19:13, 28 fevral 2015 Sortilegus müzakirə Fəaliyyətlər Eminn istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (Səsvermənin nəticələrinə görə idarəçi seçilmişdir)