İstifadəçi haqları

İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Sofy2004 (müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: Patrullar, Rolbakerlər

Güman edilən üzv: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 19:00, 31 mart 2020 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Sofy2004 istifadəçisinin hüquqlarını patrul hüquqlarından patrul və rolbaker hüquqlarına dəyişdi (VP:İHM-də müraciətə əsasən)
  • 17:47, 29 mart 2020 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Sofy2004 istifadəçisinin hüquqlarını avtopatrul hüquqlarından patrul hüquqlarına dəyişdi (VP:İHM-də müraciətə əsasən)
  • 09:42, 13 avqust 2019 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Sofy2004 istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından avtopatrul hüquqlarına dəyişdi (Güvənilən istifadəçi)
  • 21:56, 31 may 2019 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Sofy2004 istifadəçisinin hüquqlarını IP blokundan azad olma (müvəqqəti, 14:02, 28 avqust 2019 tarixinə qədər) hüquqlarından (yoxdur) hüquqlarına dəyişdi (Məncə artıq problem bitib)
  • 14:02, 28 may 2019 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Sofy2004 istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından IP blokundan azad olma (müvəqqəti, 14:02, 28 avqust 2019 tarixinə qədər) hüquqlarına dəyişdi (İstifadəçinin IP-si bloka düşüb)