İstifadəçi haqları

İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Vago (müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: Avtopatrullar

Güman edilən üzv: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 23:38, 7 iyun 2020 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Vago istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından avtopatrul hüquqlarına dəyişdi (Güvənilən istifadəçi)
  • 19:18, 9 iyun 2010 Sortilegus müzakirə Fəaliyyətlər Vago istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (Səsvermənin nəticələrinə görə idarəçi seçilmişdir)