Xəbərləşmə peyki

Xəbərləşmə peykləri sabit rabitə xidmətləri üçün dənizaltı fiberoptik rabitə şəbəkələrini tamamlayıcı bir texnologiyanı təmin edər. Rabitə şəbəkəsinin çata bilmədiyi coğrafi bölgələr və hərəkətli dəniz və hava vasitələri ilə , rabitə məqsədi ilə də istifadə edilməkdədirlər.