Xələclər

Xələclərİranda, Əfqanıstanda, Pakistanda və digər ölkələrdə məskunlaşmış türkköklü xalqı. Dilləri Altay dil ailəsinin Türk dilləri qrupunun Arqu yarımqrupuna aiddir. İrandan başqa yaşadıqları ölkələrdə digər xalqlar arasında assimilyasiyaya uğramışlar. Hazırda İranda xələclərin böyük əksəriyyəti azərbaycanlılar ilə qarışsa da, az bir qismi öz dillərini məişət səviyyəsində qorumuşdur. İranın Mərkəzi və Qum ostanlarında yaşayırlar .[2]

Xələclər
Cəmi say 48.000 (2010)[1]
Əhəmiyyətli sayda yaşadığı bölgələr İran, Əfqanıstan, Pakistan.
Dil Xələc dili
Din İslam
Yaxın etnik qruplar Türklər, Azərbaycanlılar

Adı mənşəyiRedaktə

Divani Lüğəti-Türkə boy adı belə izah edilir;

"..... İyirmi ikilər onlara Türkçe kal aç deyərlər, "ac qal" deməkdir. Sonradan bunlara "Xalaç" deyilmişdir; əslləri budur. "[3]

Oğuzlar və qıpçaqlar x nı k ya tərcümələr. Bunlar "Xalaçlar" dan bir bölüktür. Bunlar türklərin "qızım" dediyi yerdə "Xızı" deyərlər. Və yenə o biri Türklərin "kandi erdinğ" dediyi yerdə bunlar "xanda erdinğ" deyərlər ki, "harada idin​​" deməkdir.[4].

Oğuz Dastanında da "Xələc" sözünün bir Türk boyunun adı olaraq görülər və "ac qalmaq" söyleminden törədiyi ifadə edilmişdir.[5]

İstinadlarRedaktə

  1. [1]
  2. Ethnologue: Languages of the World : Khalaj, Turkic
  3. Divanü Lügat-it – Türk Tercümesi, çev. Atalay Besim, TDK Yayınları 523, Ankara, 1992, Cilt III, s. 415.
  4. Divanü Lügat-it – Türk Tercümesi, çev. Atalay Besim, TDK Yayınları 523, Ankara, 1992, Cilt III, s. 218.
  5. Ögel B., Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, Cilt 1, s. 178.