Xətkeş

Xətkeş — həndəsi qurmada və xətti ölçmədə işlədilən, üzərində bölgüləri olan riyazi alət.

Müxtəlif növ xətkeşlər

Loqarifmik xətkeş xüsusi olaraq hesablamalar üçün hazırlanmışdır.