XəzərFüzuli rayonunun ərazisində qərar tutan dağ.

Xəzər
Yerləşməsi
Ölkə  Azərbaycan
Rayon

Xəzər oronimi özündə xəzər etnonimini əks etdirir. Görünür, Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış xəzər ailələri əvvəlcə maldarlıqla məşğul olmuşlar və həmin dağlarda onların yaylaqları yerləşmişdir. Bir sözlə Xəzər oronimi etnotoponimdir.

Mənbə redaktə

  • Azərbaycan toponimlərinin ensklopedik lüğəti, II cilddə. Bakı-2007. I cild, səh.348.