Xalis cari dəyər

Xalis cari dəyər (ing. net present value) — Pul mədaxilinin cari dəyəri ilə pul məxaricinin cari dəyəri arasındakı fərq. Xalis cari dəyər uzun müddətli investisiya layihələrinin gəlirliyinin hesablaması üçün istifadə olunur. 

Ct = t tarixində gözlənilən pul axını

C0 = ilkin investisiyanın məbləği

r = diskont faiz dərəcəsi

İnvestisiya layihəsinin xalis cari dəyəri müsbət olduğu təqdirdə investisiya qoyuluşu məqsə də uyğun hesab edilir. Xalis cari dəyər mənfi olduqda isə investisiya qoyuluşu məqsədəuyğun hesab edilmir.0-a bərabər olduğu halda isə diversifikasiya və bəzən aktivlərin qorunması üçün investisiya edilə bilər.[1]

Həmçinin baxRedaktə


Mənbə:Redaktə

  1. MALİYYƏ BAZARLARI TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Мərkəzi, 2010,s.97-98