Anuştəkinlilər sülaləsi

Orta əsr türk dövləti
(Xarəzmşahlar sülaləsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

XarəzmşahlarXarəzmşahlar imperiyasını idarə edən türk sülaləsi. sülalənin kökü Səlcuq sultanı Məlikşahın saray xidmətində olan Anuş Təkindən gəlir. Bəzən bu sülaləyə Anuştəkinlilər də deyilir.

Xarəzmşahlar sülaləsi redaktə

Soyağacı redaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuş Təkin
(1077-1097)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qütbəddin Məhəmməd
(1097-1127)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atsız
(1127-1156)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Arslan
(1156-1172)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sultan şah
(1172-1193)
 
Təkiş
(1172-1200)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Əlaəddin Muhammed
(1200-1220)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cəlal əd-Din Məngburni
(1220-1231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Həmçinin bax redaktə