Xetlər(q.yun. Χετταΐοι, özünü adlandırma Nesili, Kanesili) — qədim xalq.

TarixiRedaktə

Rus alimi P.M.Jukovski məşhu «Kulьturnıe rassteniə i i sorodoçi» əsərində bildirir ki, hələ Xett konfederasiyası zamanı / yəni təxminən 4500 il öncə- Ə.Ç./ Azərbaycanın sarı heyvası Kiçik və Ön Asiya ölkələrinə ixrac edilirdi.

Küp qəbirləri arxeoloji mədəniyyətinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ölülər gildən qayrılmış çox iri küplərin içərisində basdırılmışdır. Ölüləri küp içərisində basdırmaq qədim dəfn adətlərindən biri olmuşdur. Hələ e.ə. II minillikdə Kiçik Asiyada xetlər, daha sonra şumerlər öz ölülərini iki küpün içində basdırırdılar.

Misirdə səndəllər istifadə olunarkən Anadolda Xetlər, bugün istifadə olunan çarıqlara bənzər ayaqqabılar geymişdilər.

Xet krallarıRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə