Xlorpikrin (PS) — İrritant, yaxud da qıcıqlandırıcı maddə. Gözyaşardıcı zəhərli maddə.

Xlorpikrin (CCI3NO2) – hələ 1848-ci ildən məlumdur. Xlorpikrin tənəffüs orqanlarını və gözün selikli qişasını qıcıqlandırır. Bundan əlavə xlorpikrin ürəkbulanma və qusma, yüksək qatılıqda isə boğucu təsir göstərir. Xlorpikrin təmiz halda rəngsiz, xoşagəlməz iyə malik mayedir. Xüsusi çəkisi 1,658 q/m³-dir. Texniki xlorpikrin isə sari-qəhvəyi rəngli mayedir. Xlorpikrinin qaynama temperaturu 1280 C-dir, suda çətin, üzvi həlledicilərdə isə yaxşı həll olur. Uçuculuq qabiliyyətinə malikdir. Onun buxarları 5,7 dəfə havadan ağırdır. Hətta suda qaynatdıqda belə o, parçalanmır.

Deqazasiya Redaktə

qələvilərin və natrium sulfidin spirtdə və yaxud su-spirt məhlulları ilə mümkündür.

İstinadlar Redaktə