Xonaşen-Artsakda XIX əsrdə Qarabağ düzündə ərazinin adı.

Yuxari Qarabagın Xocavənd rayonunun ərazisinin qədim adıdır.

ToponimikasıRedaktə

XIX əsrin 80-ci illərinə qədər Xonaşen adlanmışdır. Ba YIII əsrə aid Bizans mənbəində " "Hun ölkəsi" kimidir. Bizans tarixiçisi Feodan yazır ki, 624-cü ildə imperator İranla Xəzərlərlə ittifaqa gjirmək üçün onlarla Albaniyada hun ölkəsində görüşdü. Hun etnonimindən və qədim dillərində şin sözündən ibarətdir. Bu ərazi maldar ellər üçün qışlaq və əkin (məzrə) yerləri idi. Xunaşi adı isə erkən orta əsrlərdə Qarabağda məskunlaşmış hunların adından və qədim türk dillərində şin “yaşayışyeri“, “məskən“ sözündəndir.XIX əsrdə Gəncə qəzasının tədqiqatçısı N.A.Abelov yazır ki, maldar elin məntəqələri ( yurd, oba, binə, qışlaq) oturaq məskəndən yaranan Şenlik adlanır (elzavetopolskiy uezd, s. K). L.Z.Budaqov yazır ki, sözü türkcə naselennıy" mənasındadır. Bu söz erməni dilinə keçərək “şen“ formasını kəsb etmişdir.624-cü ildə Bizans çari İrakli Albaniyada (Qarabağda) “Hun ölkəsi“ adlı yerdə Xəzərlərin (sonra kəbirlilərin) başçısı ilə görüşmüşdür. Gürcüstanda Xunev, Xuniya,Xunezazur adlarındja xun etnonimi ilə eynidir. Ptolemey ( II əsr) də bu tayfanın adını Xun kimi çəkmişdir.[1]

Həmçinin baxRedaktə

Xocavənd rayonu

Çaylaqqala

Xarici keçidRedaktə

http://karabakhinfo. Arxivləşdirilib 2017-08-06 at the Wayback Machine

http://garabagh.

İstinadlarRedaktə

  1. B.Budaqov, Q.Qeybullayev Yuxarı Qarabağın Toponimləri