Yük — daşınılan və nəql edilən əmtəə.

Yüklər daşınma üsuluna görə ( dəniz, dəmir yolu, avtomobil, hava və s.), rejiminə görə (temperatur, rütubətlilik, və s. ), həmçinin qabaritlərə, gözlənilməz situasiya və s. görə fərqlənirlər.

Həmçinin ballast da yük adlana bilər.


Həmçinin bax redaktə