Yəhər — Üstündə oturmaq üçün qayışlarla atın belinə bağlanan oturacaq.

Yəhərin növləri

redaktə

Palan - Minik üçün istifadə edilən heyvanların belinə qoyulan içi samanla dolu primitiv yəhər.

İstinadlar

redaktə