Yadigar İmamverdiyev

Yadigar İmamverdiyev — texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetində kafedra müdiri.[1] Azərbaycanda ilk dəfə E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üçün modellər işləmişdir.[2] İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə "3-cü birgə İKT üzrə mükafat müsabiqəsi"nin qalibi olmuşdur.[3]

Yadigar İmamverdiyev
Yadigar Nəsib oğlu İmamverdiyev
Doğum tarixi (59 yaş)
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Riyaziyyat
İş yeri AMEA
Təhsili Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Üzvlüyü
Yadigar İmamverdiyev

Həyatı redaktə

Yadigar Nəsib oğlu İmamverdiyev 1964-cü ildə anadan olmuşdur. 1989-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun "İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması" fakültəsini bitirmişdir.

1989–1997-ci illərdə müxtəlif tədris müəssisələrində riyaziyyat və informatika müəllimi vəzifəsində işləmişdir.

1998-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası İnformasiya-Telekommunikasiya Elmi Mərkəzinə işə qəbul edilmiş və kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri ilə məşğul olmağa başlamışdır.

2011–2012-ci illərdə Cənubi Koreyanın Yonsei Universitetində (Yonsei Univiversity, South Korea) elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

Hazırda Azərbaycanda e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi, biometrik texnologiyalar, sosial şəbəkələr, risklərin qiymətləndirilməsi sahəsində tədqiqatlar aparır.

Elmi fəaliyyəti redaktə

2006-cı ildə "Elliptik əyrilərdə asimmetrik kriptoqrafik sistemlərin sintezi üçün üsul və alqoritmlərin işlənməsi" mövzusu üzrə dissertasiya işini müdafiə etmiş, 05.13.01 — Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi adını almışdır.

"Elektron imza və elektron sənəd haqqında", "Elektron ticarət haqqında" qanun layihələrinin işlənilməsində Milli Məclisdə təşkil edilmiş işçi qruplarda yaxından iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikasında elektron imza infrastruktunun və biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması məsələlərinə həsr edilmiş bir sıra elmi-populyar məqalələrin müəllifidir.

"Rəqəm imzası texnologiyası", "Kriptoqrafiyanın əsasları", "Kriptoqrafiya tarixi", "Biometrik texnologiyalar"[4] və "Sosial şəbəkələr" kitablarının həmmüəllifidir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı 30, xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı 25-dir.

2014-cü ildə "İKT ili" çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə keçirilən qrant müsabiqəsinin qalibi olub. İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə "3-cü birgə İKT üzrə mükafat müsabiqəsi"ndə "Barmaq izlərinin tekstur deskriptorları əsasında biometrik kriptosistemlərin qurulması" məqaləsinə görə 3-cü yerə layiq görülüb.

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir.

2005-ci ildən institutda şöbə müdiri vəzifəsində işləyir.[5]

Əsas elmi əsərləri redaktə

Beynəlxalq jurnallarda məqalələr redaktə

 • Имамвердиев, Я.Н. Метод оптимального слияния значений соответствия в мультибиометрических системах / Я.Н. Имамвердиев , Л.В. Сухостат // Информационные технологии. — 2013. — N: 1. — C. 9–14.
 • Imamverdiyev, Y.N. Biometric cryptosystem based on discretized fingerprint texture descriptors / Y.N. Imamverdiyev , Andrew Beng Jin Teoh, Jaihie Kim // Expert Systems with Applications. — 2013. — N: 40. — P. 1888–1901.
 • Имамвердиев, Я.Н. Метод обнаружения переделанных отпечатков пальцев на основе когерентности поля ориентаций / Я.Н. Имамвердиев // ИИскусственный Интеллект. — 2012. — N: 1. — C. 86–96.
 • Imamverdiyev, Y.N. A Method for Cryptographic Key Generation from Fingerprints / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // Automatic Control and Computer Sciences. — 2012. — N: 2. — P. 66–75.
 • Имамвердиев, Я.Н. Метод обнаружения переделанных отпечатков пальцев на основе фрактальных характеристик / Я.Н. Имамвердиев // Информационные технологии. — 2012. — N: 9. — C. 11–16.
 • Имамвердиев, Я.Н. О выборе признаков в задачах распознавания личности по голосу / Я.Н. Имамвердиев , Л.В. Сухостат // Телекоммуникации. — 2012. — N: 4. — C. 28–32.
 • Имамвердиев, Я.Н. Исследование методов распознавания личности по голосу / Я.Н. Имамвердиев , Л.В. Сухостат // Телекоммуникации. — 2012. — N: 10. — C. 19–23.
 • Имамвердиев, Я.Н. Сервис-ориентированная эталонная модель для управления рисками информационной безопасности / Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Информационные технологии. — 2011. — N: 3. — C. 35–41.
 • Imamverdiyev, Y.N. Fuzzy OWA Model for Information Security Risk Management / Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // Automatic Control and Computer Sciences. — 2011. — N: 1. — P. 1–9.
 • Имамвердиев, Я.Н. Архитектура инфраструктуры доверия электронным документам в среде электронного государства / Я.Н. Имамвердиев , M.Ш.Гаджирагимова // Телекоммуникации. — 2011. — N: 11. — C. 18–26.
 • Имамвердиев, Я.Н. Метод построения ансамбля классификаторов в мультибиометрических системах / Я.Н. Имамвердиев // Приложение к журналу Информационные технологии. — 2011. — N: 9. — C. 24–31.
 • Имамвердиев, Я.Н. Речевые базы данных для систем распознавания диктора / Я.Н. Имамвердиев , Л.В. Сухостат // Вопросы защиты информации. — 2011. — N: 4. — C. 27–32.
 • Imamverdiyev, Y.N. A Model of Fusion of Information on Image Quality Based on the Dempster-Shafer Theory for Biometric Systems İnteroperability / Y.N. Imamverdiyev // Journal of Automation and İnformation Sciences. — 2010. — N: 2. — P. 66–74.
 • Имамвердиев, Я.Н. Метод усиления безопасности биометрических систем с помощью водяных знаков / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , В.Я. Мусаев // Вопросы защиты информации. — 2010. — N: 1. — C. 24–28.
 • Имамвердиев, Я.Н. Метод определения качества изображений отпечатков пальцев на основе дискретных вейвлет-преобразований / Я.Н. Имамвердиев // Вопросы защиты информации. — 2010. — N: 1. — C. 44–47.
 • Имамвердиев, Я.Н. Метод биометрического хеширования на основе ортогональных преобразований для защиты шаблонов отпечатков пальцев / Я.Н. Имамвердиев // Вопросы защиты информации. — 2010. — N: 4. — C. 18–23.
 • Imamverdiyev, Y.N. Method of detection of real fingerprints on the basis of the Radon transform / Y.N. Imamverdiyev , L.E. Kerimova , V.Y.Musayev // Automatic Control and Computer Sciences. — 2009. — N: 5. — P. 270–275.
 • Имамвердиев, Я.Н. Методы обнаружения живучести в биометрических системах / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , В.Я. Мусаев // Вопросы защиты информации. — 2009. — N: 3. — C. 16–21.
 • Имамвердиев, Я.Н. Оценка риска информационной безопасности с использованием сетей Байеса / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Телекоммуникации. — 2010. — N: 6. — C. 30–34.
 • Имамвердиев, Я.Н. Пути повышения точности методов оценки рисков информационной безопасности / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Информационные технологии. — 2010. — N: 12. — C. 6 – 11.
 • Imamverdiyev, Y.N. Processing of Information Security Risks with Ordered Weighted Averaging Operators / Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // Australian Journal of Basic and Applied Sciences. — 2010. — N: 4. — P. 6061–6064.
 • Имамвердиев, Я.Н. Схемы групповой подписи на основе спариваний на эллиптических кривых / Я.Н. Имамвердиев , Х.Т. Арзуманов // Телекоммуникации. — 2006. — N: 10. — C. 16–19.
 • Имамвердиев, Я.Н. Параллельное скалярное умножение на эллиптических кривых для защиты от атак через побочные каналы / Я.Н. Имамвердиев // Телекоммуникации. — 2006. — N: 11. — C. 41–45.
 • Имамвердиев, Я.Н. Об эффективной генерации эллиптических кривых над расширенными полями / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Автоматика и вычислительная техника. — 2005. — N: 3. — C. 54–61.
 • Имамвердиев, Я.Н. Новые контрмеры против атак через побочные каналы для криптографии на эллиптических кривых / Я.Н. Имамвердиев // Информационные технологии. — 2005. — N: 9. — C. 8–11.
 • Имамвердиев, Я.Н. Быстрое скалярное умножение на эллиптических кривых для противодействия атакам на побочные каналы / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Информационные технологии моделирования и управления. — 2005. — N: 2. — C. 191–196.
 • Имамвердиев, Я.Н. Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых / Я.Н. Имамвердиев // Информационные технологии. — 2005. — N: 7. — C. 32–35.
 • Имамвердиев, Я.Н. Исследование международных и национальных стандартов цифровой подписи на эллиптических кривых / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Вопросы защиты информации. — 2005. — N: 2. — C. 2–7.
 • Имамвердиев, Я.Н. Исследование алгоритмов решения задачи дискретного логарифма на эллиптических кривых / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Известия Азербайджанского Национального Аэрокосмического Агентства. — 2004. — N: 4. — C. 11–15.

Ölkə jurnallarında məqalələr redaktə

 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsinin konseptual modeli / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. — 2013. — N: 1. — S. 53–58.
 • Имамвердиев, Я.Н. AZ-SRDAT – речевая база данных для азербайджанского языка / Я.Н. Имамвердиев , Л.В. Сухостат // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. — 2013. — N: 1. — S. 67–73.
 • İmamverdiyev, Y.N. Veb təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodlarının analizi / Y.N. İmamverdiyev , L.Ə. Tarverdiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. — 2012. — N: 2. — S. 53–58.
 • İmamverdiyev, Y.N. Presedentlər nəzəriyyəsi əsasında şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi üzrə qərarların qəbulu metodu / Y.N. İmamverdiyev , B.R. Nəbiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. — 2012. — N: 2. — S. 53–58.
 • İmamverdiyev, Y.N. Koreya Respublikasında elm və texnologiyaların inkişaf tendensiyaları və problemləri / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. — 2012. — N: 1. — S. 15–26.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə tədqiqatların müasir vəziyyətinin analizi / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. — 2012. — N: 2. — S. 19–26.
 • İmamverdiyev, Y.N. Koreya Respublikasında e-elm infrastrukturunun inkişaf məsələləri / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. — 2012. — N: 2. — S. 55–63.
 • Имамвердиев, Я.Н. Создание CERT-команды для научной компьютерной сети AzScienceNet / Я.Н. Имамвердиев , Р.Ф. Гамзаев // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. — 2011. — N: 1. — S. 15–26.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin ranqlaşdırılmasının bir metodu haqqında / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev , S.Ə. Derakshandeh // İnformasiya texnologiyaları problemləri. — 2011. — N: 1. — S. 46–56.
 • Имамвердиев, Я.Н. Сравнительный анализ методологий управления рисками информационной безопасности / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Известия Азербайджанского Национального Аэрокосмического Агентства. — 2010. — N: 2–3. — C. 77–85.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. — 2010. — N: 1. — S. 3–13.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi / Y.N. İmamverdiyev , S.Ə. Derakshandeh // İnformasiya texnologiyaları problemləri. — 2010. — N: 2. — S. 36–46.
 • İmamverdiyev, Y.N. Sosial şəbəkə analizi: anlayışlar, modellər və tədqiqat problemləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. — 2010. — N: 2. — S. 9–20.
 • Имамвердиев, Я.Н. Актуальные проблемы создания системы биометрической идентификации в Азербайджанской Республике / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , В.Я. Мусаев // Azərbaycan Milli Aeorokosmik Agentliyinin Xəbərləri. — 2009. — N: 1. — S. 34–40.
 • Imamverdiyev, Y.N. Architecture of adaptive intrusion detection system with the distributed stucture / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // Reports Academy of Sciences of Azerbaijan. — 2000. — N: 1. — P. 41–50.

Konfrans məruzələri redaktə

 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətdə CERT-komandaları şəbəkəsinin yaradılması / Y.N. İmamverdiyev , R.F. Həmzəyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı"nın materialları. — 2013. — S. 92–95.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri / Y.N. İmamverdiyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı"nın materialları. — 2013. — S. 38–41.
 • İmamverdiyev, Y.N. Milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının analizi / Y.N. İmamverdiyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı"nın materialları. — 2013. — S. 14–17.
 • İmamverdiyev, Y.N. Əşyaların İnterneti üçün yüngülçəkili kriptoqrafiya / Y.N. İmamverdiyev , Kang Tae Woon // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı"nın materialları. — 2013. — S. 137–140.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri / Y.N. İmamverdiyev , T.X. Fətəliyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı"nın materialları. — 2013. — S. 113–115.
 • Imamverdiyev, Y.N. A hypergame model for information security / Y.N. Imamverdiyev // 6th International Conference on Information Security and Cryptology. — 2013. — P. 65–70.
 • Imamverdiyev, Y.N. An Advanced Channel Compensation Method for Speaker Recognition / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // 5th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies (AICT). — 2011. — P. 128–131.
 • Imamverdiyev, Y.N. An information security incident prioritization method / Y.N. Imamverdiyev // 7th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies. — 2013. — P. 183–187.
 • Imamverdiyev, Y.N. An Application of Extreme Value Theory to E-Government Information Security Risk Assessment / Y.N. Imamverdiyev // 7th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies. — 2013. — P. 349–352.
 • Imamverdiyev, Y.N. Conceptual Architecture of National Information Space Security System of Azerbaijan / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev , E.A. Aliyev // Proc. of the 4th International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics. — 2012. — P. 7–10.
 • Imamverdiyev, Y.N. A New Feature Vector Extraction Method for Speaker Recognition / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // Proc. of the 4th International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics. — 2012. — P. 99–102.
 • Imamverdiyev, Y.N. SVM based recognition of Azerbaijani vowels / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // 5th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies (AICT). — 2011. — P. 87–90.
 • Imamverdiyev, Y.N. Decision making in multi-biometric systems based on fuzzy integrals / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // Proc. of the 3rd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2010. — P. 87–90.
 • Imamverdiyev, Y.N. Architecture of E-government Information Security Management System / Y.N. Imamverdiyev // Proc. of the 3rd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2010. — P. 79–82.
 • Imamverdiyev, Y.N. Processing of information security risks with ordered weighted averaging operators / Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // Proc. of the 3rd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2010. — P. 132–134.
 • Имамвердиев, Я.Н. Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности / Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Информационные технологии. — 2010.
 • Имамвердиев, Я.Н. Приоритетные направления научных исследований по управлению информационной безопасностью электронного государства / Я.Н. Имамвердиев // IV научно-техническая конференция "Актуальные проблемы безопасности информационных технологий" . — 2010.
 • Imamverdiyev, Y.N. Four methods for Real Time Social Network Change Detection in Mobile Social Networks / Y.N. Imamverdiyev , H.Zərgəri // Applications of Social Network Analysis. — 2010. — P. 139–141.
 • Imamverdiyev, Y.N. Information security risk assessment using Bayesian networks / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT. — 2009. — P. 1–4.
 • Imamverdiyev, Y.N. A biohashing method for fingerprint templates protection / Y.N. Imamverdiyev // International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT. — 2009. — P. 1–4.
 • Imamverdiyev, Y.N. e-Government information security management research challenges / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT. — 2009. — P. 1–5.
 • Imamverdiyev, Y.N. Testing biometric systems against spoofing attacks / Y.N. Imamverdiyev , L.H. Karimova , Musayev V.Y., Wayman J. // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2008. — P. 52–55.
 • Imamverdiyev, Y.N. Analysis of security vulnerabilities in biometric systems / Y.N. Imamverdiyev , F.D. Abdullayeva , Musayev V.Y., Wayman J. // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2008. — P. 60–63.
 • Imamverdiyev, Y.N. Analysis of the biometric systems security evaluation methodologies / Y.N. Imamverdiyev , R.H. Shikhaliev , V.Y. Musayev , J. Wayman , // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2008. — P. 71–74.
 • Imamverdiyev, Y.N. Fuzzy majority modelling of information security risks / Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". — 2008. — P. 64–66.
 • Imamverdiyev, Y.N. Modern condition and perspectives of speech technologies / Y.N. Imamverdiyev // Abstracts of the 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. — 2008. — P. 82.
 • İmamverdiyev, Y.N. QOST 28147–89 standartında əvəzetmə bloklarının genereasiyası / Y.N. İmamverdiyev // AAHDM, Elmi-praktik konfrans "İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu". — 2008. — S. 160–164.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssislərini sertifikatlaşdırma sistemləri / Y.N. İmamverdiyev , A.E.Əliyev // AAHDM, Elmi-praktik konfrans "İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu". — 2008. — S. 129–134.
 • İmamverdiyev, Y.N. Biometrik texnologiyaların təhlükəsizliyi / Y.N. İmamverdiyev // II Beynəlxalq konfrans – Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. — 2007. — S. 831–832.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi kursunun tədrisi / Y.N. İmamverdiyev // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. — 2007. — S. 250–251.
 • İmamverdiyev, Y.N. Milli CERT yaradılmasına mərhələli yanaşma modeli / Y.N. İmamverdiyev // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. — 2007. — S. 252–254.
 • İmamverdiyev, Y.N. Mürəkkəb sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qiymətləndirilməsi / Y.N. İmamverdiyev // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. — 2007. — S. 254–256.
 • İmamverdiyev, Y.N. Etibarlı və təhlükəsiz elektron hökumət yaradılmasının bəzi məsələləri / Y.N. İmamverdiyev // 1-ci Beynəlxalq konfrans "Kibernetika və informatika problemləri" — PCI’2006. — 2006. — S. 80–82.
 • Имамвердиев, Я.Н. Об условиях криптографической стойкости криптосистем на эллиптических кривых / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Международная научно-техническая конференция "Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании". — 2004. — C. 46–47.
 • Имамвердиев, Я.Н. О генерации эллиптических кривых в форме Монтгомери / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // XII Общероссийская научно-техническая конференция "Методы и технические средства обеспечения безопасности информации". — 2004. — C. 50.
 • Имамвердиев, Я.Н. Генерация криптографически сильных эллиптических кривых простого порядка / Я.Н. Имамвердиев // Тезисы докладов IV Всероссийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. — 2003. — C. 27.
 • Имамвердиев, Я.Н. Стандарты асимметричной криптографии на эллиптических кривых / Я.Н. Имамвердиев // V Всероссийская школа-семинар "Прикладные проблемы управления макросистемами". — 2004. — C. 25–27.
 • Имамвердиев, Я.Н. Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , Х.Т. Арзуманов // Труды II республиканской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий". — 2004. — C. 68–70.
 • Имамвердиев, Я.Н. Генерация криптографических сильных эллиптических кривых простого порядка / Я.Н. Имамвердиев // IV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. Программа и тезисы докладов. — 2003. — C. 27.
 • Имамвердиев, Я.Н. Методы имплементации эллиптической криптографии / Я.Н. Имамвердиев // IV Международный науч. семинар "Информационные сети, системы и технологии" Материалы семинара. — 2003. — C. 127.
 • Imamverdiyev, Y.N. Artificial intelligence techniques in intrusion detection / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // Proc. of 7th International Conference on Information Networks, Systems and Technologies. — 2001. — P. 57–64.
 • Imamverdiyev, Y.N. About One Method of Risk Measurement of Maintenance of Information Security of Corporative Networks Because of Fuzzy Sets / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // Proc. of the 4th International Conference on New Information Technologies. — 2000. — P. 76–81.
 • Имамвердиев, Я.Н. Об одной математической модели проектирования виртуальных частных сетей / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Труды XIV Международного симпозиума "Управление большими системами". — 2000. — C. 189–193.

Kitabları redaktə

 • Rəqəm imzası texnologiyası / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev . — B. : "Elm", 2003. — 132 s.
 • Kriptoqrafiyanın əsasları / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev . — B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2006. — 698 s.
 • Kriptoqrafiya tarixi / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev . — B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2006. — 192 s.
 • Biometrik texnologiyalar / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev , V.Y. Musayev . — B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2009. — 376 s.
 • Sosial şəbəkələr / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev , F.C. Abdullayeva . — B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2010. — 288 s.
 • İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev . — B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2012. — 219 s.

İstinadlar redaktə

 1. "AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu (ict.az)". 2010-11-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-03-27.
 2. İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu
 3. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun alimləri ən yaxşı elmi işlər nominasiyasının qalibi olublar
 4. "Biometric cryptosystem based on discretized fingerprint texture descriptors". 2016-03-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-06-24.
 5. "Azərbaycanda pasport sistemində yeniliklər olacaq". 2016-03-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-06-24.

Həmçinin bax redaktə