Yalan — bilə-bilə (yaxud bilməyərəkdən) ifadə olunmuş məlum həqiqətə uyğun olmayan iddia.

Quran və hədislərdə yalan barədə redaktə

İslamda yalan böyük günahlardan hesab olunur.

  • Əli ibn Əbu Talib: "Doğruluq – danışığın ilahi fitrətə uyğunluğu, yalan isə danışığın ilahi fitrətdən uzaqlaşmasıdır."[1] "İman odur ki, insan onun ziyanına olmuş olsa belə, doğruluğu xeyrinə olan yalandan üstün tutsun."[2]
  • Cəfəri Sadiq: Üç nəfəri Allah-taala sorğu-sualsız Cəhənnəmə aparacaq: Yolunu azmış və zalım rəhbəri, yalan danışan taciri və zinakar qocanı.[3]"İnsan hər bir yalanı danışar və buna görə, gecə namazından məhrum olar."[4]

İslamda yalan danışmağa icazə verilən hallar redaktə

  • Cəfəri Sadiq: "Barışıq yaradan yalançı deyil."[5]

İstinadlar redaktə

  1. Ğurərul-Hikəm, hədis 1552.
  2. Nəhcül-Bəlağə, hikmət 458
  3. Əl-Xisal, səh.80, hədis 1
  4. İləluş–Şəraye, səh. 362, hədis 2
  5. Əl-Kafi, c.2, hədis 210 , hədis 5