Yaponiya (dəqiqləşdirmə)

Yaponiya Şərqi Asiyada ölkədir.

Yaponiya aşağıdakı mənaları da verə bilər: