Yaxtamotorlu, yaxud yelkənli yüngül gəmi, su nəqliyyat növü.

Yaxta

"Yaxta" holland sözüdür, qovmaq, təqib etmək mənasını verir. Motorlu, yaxud yelkənli yüngül gəmidir. Yelkənli yaxtalar daha geniş yayılıb. İlk yelkənli yaxtalar 17-ci əsrdə meydana çıxıb.

Hazırda yaxta əsasən imkanlıların istifadə etdiyi su nəqliyyat növüdür.

Müasir dövrdə yaxtaları üç qrupa bölmək olar:

  1. yelkənli
  2. yelkənli-motorlu
  3. motorlu yaxtalar.

Amma bütün müasir yelkənli yaxtaların da, demək olar, hamısının köməkçi motoru olur.