Yazı sistemi

işarə sistemi

Yazı sistemi bir dildə olan elementləri və identifikasiya olunan vəziyyətləri təmsil etmək üçün istifadə olunan simvollar sistemidir.

Müasir dövrdəki əlifbalar.