Yaz-Payız dövrü

Çin tarixində Çunçyu səlnaməsinə əsasən e.ə. 722 - e.ə. 481 illəri əhatə edən bir dövr

Çunszu dövrü ya Yaz-Payız dövrü (çin. sadə. 春秋時代, pinyin: Chūnqiū Shídài, hərfi mənası: "Çunszu Şiday") — Çin tarixində Çunszu səlnaməsinə əsasən e.ə. 722 - e.ə. 481 illəri əhatə edən bir dövr.Bu dövr Şərqi Çjou sülaləsinin başlanğıcına aid edilir.


Çin tarixi
Çin tarixi
Mədəniyyət • Din • Fəlsəfə • Mifologiyası
Dao • Daosizm • Leqizm • Tao Te Çinq • Konfutsiçilik • Kon Fu Dzı • Lao-tszı • Moizm • Mo-tszı • İn və Yan • Li • 36 stratagem • Citkundo • Kunq-fu • Tay çi çuan  • Uşu • Vin Çun • Dim Mak • Şaolin
Üç hökmdar və beş imperator
Sya sülaləsi
Şan sülaləsi
Çjou sülaləsi
Şərqi Çjou Yaz-Payız
Döyüşən çarlıqlar
Sin sülaləsi
Çu sülaləsi — qarışıq dövr
Han sülaləsi
Qərbi Han
Sin sülaləsi, Van Man
Şərqi Han
Üç çarlıq
Vey
Şu U
Qərbi Çzin
16 barbar Şərqi Çzin
Cənub və Şimal sülalələri
Suy sülaləsi
Tan sülaləsi
Çin Respublikası
İzahı
  Çu (çarlıq) (Tsay (çarlıq)Çen (çarlıq))
  Cin (çarlıq)
  Lu (çarlıq)
  Çi (çarlıq)
  Çin (çarlıq)
  Sun (çarlıq) (Tsao (çarlıq)Ten (çarlıq))
  Vey (çarlıq)
  U (çarlıq)
  Yan (çarlıq)
  Çjen (çarlıq)
  Çjou sülaləsi