Yeni dünya - AvrasiyaAfrikadan kənarda qalan materikləri ifadə edən termindir. Əksəriyyətlə Amerika qitəsini bildirmək üçün istifadə edilir. Bu termin ilk dəfə XV əsrin axırlarında Avropalılar tərəfindən istifadə edilib. Amerika qitəsi hələ ki, Avropalılar üçün yeni idi çünki Dünyanın yalnız Avropa, AsiyaAfrikadan (Köhnə dünya) meydana gəldiyi hesab edilirdi.

Amerika və ya "Yeni dünya" xəritəsi.1596-cı il Teodor de Bry tərəfindən