Yeni dünyaAvrasiyaAfrikadan kənarda qalan materikləri ifadə edən və adətən Amerika qitəsini bildirmək üçün işlədilən termin.

Amerika və ya "Yeni dünya" xəritəsi.1596-cı il Teodor de Bry tərəfindən

Bu termin ilk dəfə XV əsrin axırlarında avropalılar tərəfindən işlədilib. Amerika qitəsini kəşf edənə qədər avropalılar dünyanın yalnız Avropa, AsiyaAfrikadan (Köhnə dünya) ibarət olduğunu düşünürdülər.