Yeni fəlsəfə ensiklopediyası

Yeni fəlsəfə ensiklopediyası (rus. Но́вая филосо́фская энциклопе́дия) — postsovet Rusiyasında nəşr olunan ilk və indiyə qədər yeganə akademik fəlsəfə ensiklopediyası. 400-dən çox mütəxəssisin müəllifi olduğu şəxsiyyətlər, fəlsəfi cərəyanlar, məktəblər və təlimlər, anlayışlar və terminlər, fəlsəfi əsərlər haqqında 5 mindən çox məqalə var[1].

Məsul təşkilatlar redaktə

  • Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutu
  • Milli Sosial Elmlər Vəqfi
  • "Mısl" nəşriyyatı

Nəşrlər redaktə

  • Новая философская энциклопедия. 1–4. М.: Мысль. 2000. ISBN 5-244-00961-3.
  • Новая философская энциклопедия. 1–4 (2-е изд., испр. и допол 5 000 nüs.). М.: Мысль. 2010. ISBN 978-5-244-01115-9.

İstinadlar redaktə

Ədəbiyyat redaktə

  • Степанянц М. Т. Предисловие // Индийская философия: Энциклопедия. Summa. М.: Восточная литература; Академический проект; Гаудеамус. Отв. ред. М. Т. Степанянц; Ин-т философии РАН. 2009. 9–14. ISBN 978-5-02-036357-1, ISBN 978-5-8291-1163-2, ISBN 978-5-98426-073-2.

Xarici keçidlər redaktə