Yurisdiksiya

Yurisdiksiya (lat. jurisdictio – mühakimə üsulu <jus – hüquq, səlahiyyət + dico – deyirəm) - Dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid olan hüquqi sfera. Hakimiyyət orqanlarının və bütövlükdə dövlətin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin məcmusu dövlətin Y.-sı sayılır. Həmin səlahiyyətlər isə qanunlar və digər hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilir. Öz Y.-sı çərçivəsində dövlətin bu və ya digər faktlara hüquqi qiymət vermək, hüquqi mübahisələri və məsələləri həll etmək səlahiyyəti olur.

ABŞ kimi federasiyalarda yurisdiksiyaların əhatəsi yerli, ştat və federal səviyyədə təsbit olunur.[1]

İstinadlarRedaktə

  1. Balayev, Aydın. Tarix terminləri lüğəti. Bakı: "Altun kitab". 2017.