Yusifzadələr — Azərbaycan xalqının tanınmış soylarından biri.

Yusifzadələr
Titul Bəy,
Mənşəyi Qarabağ, Şuşa
Təbəəliyi Qarabağ xanlığı, Rusiya imperiyası

Soyun yaranmasıRedaktə

Qarabağ torpağının ən məşhur nəsllərindən biri Yusifzadələr nəslidir. Bu soyla bağlı araşdırma aparmış tədqiqatçı Ənvər Çingizoğlunun fikrincə bu nəslin başçısı və ilk məşhur şəxsiyyəti Mirzə Ağa Yusif olmuşdur. O, İbrahim xanın sarayı ilə bağlı olan alim və şair kimi şöhrətlənmiş, Qarabağda və Şuşada sözü keçən şəxslərdən sayılmışdır. Mirzə Ağa Yusifin oğlu Mirzə Əliqulu, Mirzə Əliqulunun oğlanları Mirzə Ələkbər və Mirzə Abbas da görkəmli şair və alim olmuşlar. Bu nəslin nümayəndələri haqqında məlumatlara Qarabağ təzkirəçi alimlərindən M.A.Müctəhidzadənin və M.M.Nəvvabın əsərlərində də rast gəlirik. Mirzə Ağa Yusifin iki oğlu, Hacı Mirzə Ələkbərin beş oğlu olmuş, Mirzə Cəlalın iki oğlu, Alimin bir oğlu olmuşdu. Yalnız Əli Yusif (əsil adı Ağaəli) daimi həbslər üzündən evlənə bilməmiş, buna görə də ona övlad nəsib olmamışdı. Alim Yusifzadənin atası və ailəsi haqqında xatirə tipli məlumatında deyilir ki, ulu babası knyaz oğlu Yusif papaqçılıq etməsinə baxmayaraq oğul və nəvələrinə savad öyrətməyi tövsiyə edibmiş. O, bu nəsildən iki şaxənin Mirzə Ələkbər və onun qardaşı Mirzə Abbasdan başlayan nəslin ayrıldığını xüsusi vurğulayır. Mirzə Abbasdan iki oğlu (Hacı Mirzə Əbdüləli və Mirzə Bəşir), Mirzə Ələkbərdən isə beş oğul (Cavad, Cəlal, Camal, Cabbar, Səttar) və iki qız (Münəvvər və Sitarə) olmuşdur. Mirzə Əbdüləlinin də həyat estafetini iki oğlu (Rəşid və Abbasqulu) və iki qızı (Ziba və Zümrüd) davam etdirmişdi. Hacı Mirzə Ələkbərin üç oğlu (Cəlal, Camal, Səttar) müəllimliklə məşğul olmuşdur. Yalnız böyük oğul Cavad babası Yusifin papaqçılıq sənətini davam etdirmişdir. Məhəmməd ağa Müctəhidzadə “Riyazül aşiqin” əsərində yazır ki, “Hacı Mirzə Ələkbər zəmanəsinin bilikli alimlərindən olub müəllimliklə məşğul idi” . Yusifzadələr nəsli ruhanilər nəsli, alimlər nəsli, şairlər nəsli hesab olunur. Eyni zamanda bu nəslin nümayəndələri xalqımızın ağır tale dövrlərində xalqın xilası, düşmənlərə qarşı mübarizəsi, istiqlal hərəkatında iştirak ediblər.[1]

Soyun məşhur nümayəndələriRedaktə

Mənbə =Redaktə

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə

  1. [1]