Yuxarı sağrı siniri

Yuxarı sağrı siniri
Gray832.png
Aşağı ətraf sinirləri (arxadan)
Gray828.png
Oma və büzdüm kələfləri
Latınca nervus gluteus superior
Qrey subyekt #213 959
İnnervasiyası Budun enli fassiyasını gərginləşdirən əzələ,orta sağrı əzələsi,kiçik sağrı əzələsi
Başlanır Oma kələfi

İstinadlarRedaktə