Yuxu və ya röyayuxunun ümumi və xarakteristika özəlliklərindən biri olub, yuxunun "Sürətli göz hərəkəti" (REM) adlı mərhələləriylə yaxından əlaqəli olan, vizual qəbul edilən duyğulardır. Yatmış insan yuxunun nə olduğunu bilmir və ondakı baş verən hadisələri canlı obyekt kimi qəbul edir. Yuxuların bioloji məzmunu, işləyişi və məqsədləri tamamilə aydın olmuş deyildir. Yuxulara "duyğusuz qəbul"unun bir növü və ya obyekti qəbul olaraq da baxmaq olar. Müxtəlif inanclara və təxminlərə də səbəb olan yuxular, hər vaxt üçün maraqlı və şərhə açıq bir mövzu meydana gətirmişlər. Fərqli psixologiya, parapsixoloqların və təcrübi spiritualistlər yuxuları fərqli formalarda şərh etmişlər. Yuxuların işləyişinin açıqlanması elmi birliyin ümumi qəbuluna görə fərziyyələr səviyyəsindən kənara çox gedə bilməyibdir. Yuxular hələ də sirrini qorumaqda olan bir araşdırma sahəsini təşkil edir. Yuxuların elmi araşdırılması oneiroloji adını alır. Şübhəsiz, heç kəs insanların nə vaxtdan yuxular görməsini dəqiqləşdirə bilməz. Elə bil yuxular insanlarla birgə yaranıb. Elə bu baxımdan da yuxular və onların həqiqi mahiyyəti, yaranması həmişə problem olaraq qalıb. Bütün bunlara baxmayaraq, yuxular gündəlik insan həyatının müəyyən bir hissəsinə çevrilib.

"Rahibənin yuxusu" Karl Brüllovun rəsmi

Həmçinin bax

redaktə

Ədəbiyyat

redaktə

Rus dilində

redaktə
 • Нечаенко Д.А. "Сон, заветных исполненный знаков": Таинства сновидений в мифологии, мировых религиях и художественной литературе. М.: Юридическая литература, 1991. — 304 с.
 • Малкольм Н. Состояние сна. / Пер. с англ. М.: ИГ "Прогресс-Культура", 1993. — 176 с.
 • Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. / Пер. с нем. Киев: AirLand, 1994. — 405 с.
 • Фромм Э. Забытый язык: Введение в понимание снов, волшебных сказок и мифов. / Пер. с англ. Ангарск: АО "Формат", 1994. — 161 с.
 • Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. / Пер. с англ. М.: REFL-book, 1996. — 288 c.
 • Экзегетика снов: Европейские хроники сновидений. М.: Эксмо, 2002. — 464 с.
 • Акимов О. Е. Правда о Фрейде и психоанализе. М., 2005. — 279 с.
 • Путешествие в глубь сознания: Беседы с Далай-ламой о сне, видениях и смерти. / Пер. с англ. Нижний Новгород: Деком, 2005. — 272 с.
 • Бескова И. А. Природа сновидений (эпистемологический анализ). РАН, Ин-т философии. М., 2005. — 239 с.
 • Сны. Их происхождение и роль в христианском истолковании. М.: Образ, 2006. — 128 с.
 • Соловьёв В. Толковый словарь сновидений: Иллюстрированная история цивилизации снов. М.: Эксмо, 2006. — 1488 с., ил.
 • Большаков И. В. Предопределение и толкование снов в Древнем Египте (историко-философский аспект). СПб.: Алетейя, 2007. — 268 с., ил.
 • Мосс Р. Тайная история сновидений: Значение снов в различных культурах и жизни известных личностей. / Пер. с англ. СПб.: ИГ "Весь", 2010. — 464 с., ил.
 • Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX–XX веков. Сновидение как форма культуры. М.: Университетская книга, 2011. — 784 с.
 • Нечаенко Д.А. "Двенадцать" как сновидческая мистерия (новое о поэтике легендарной поэмы Александра Блока). Журнал "Наш современник", М., 2011, № 8–9.

İngilis dilində

redaktə
 • Malcolm N. Dreaming. London-New York, 1959.
 • Bosnak R. A Little Course in Dreams. New York: Shambhala Publications, 1998.
 • Moss R. Dreaming True. New York: Pocket Books, 2000.
 • Moss R. The Dreamer’s Book of the Dead. Rochester: Destiny Books, 2005.
 • Moss R. The Secret History of Dreaming. Printed in Canada, 2009.
 • Harris, William V., Dreams and Experience in Classical Antiquity (Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 2009).

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə