Züleyxayəhudi mifologiyası və müsəlman yazılarında Potifarın həyat yoldaşına verilən addır ki, Peyğəmbər Yusif ilə ünsiyyətdə olmağa çalışırdı, lakin Yusif paklığını saxladı. Quranda Züleyxanın adı deyilməyibdir və ondan Misir əzizinin həyat yoldaşı kimi yad olunub.

Yusif və Potifarın həyat yoldaşı , Qido Reninin əsəri 1631

Mənbə redaktə

  • (Əbu Nəsr Əhməd bin Məhəmməd Buxari, Tacülqisəs 1,2 cildlər)ابونصر احمد بن محمد بخاري, تاج القصص ج 1، 2

Həmçinin bax redaktə