Zülqədər bu mənalarda gələ bilər:

  • Zülqədər eli — Qızılbaşlar tayfa ittifaqına daxil olan ellərdən idi.
  • Zülqədəroğulları bəyliyi — XIV yüzildən XVI yüzilin ilk yarılarına qədər Anadolu tarixində mühüm rol oynayan, Oğuzların Bozoqlar qoluna mənsub, bir türkmən xanədanı.
Kitablar