Zəngənə bu mənalarda gələ bilər:

Yaşayış məntəqələri
Şəxslər
Digər
  • Zəngənə eli — Səfəvilər dövlətində qızılbaşlarla yanaşı yaşam sürən qurum.