• Zəngi (İsmayıllı)
  • Zəngi (Şəbüstər)
  • Zəngiçay — Ermənistan və Naxçıvan MR-də çay.
  • Zəngi — İsmayıllı rayonu ərazisində çay. Girdiman çayi hövzəsinə daxildir.
  • Zəngi dərə — Qobustan rayonu ərazisində çay. Çay axdığı Zangidərənin adi ilə adlandırılmışdır.

Həmçinin bax redaktə