Zəyəm mahalı - Qarabağ bəylərbəyliyinin doqquz mahalından birir. (İndiki Şəmkir rayonunun Zəyəm (Şəmkir) qəsəbəsi)

Zəyəm mahalı və ondan qərbdəki ərazi hələ Şah İsmayıl Xətayi dövründən şəmşəddil tayfasının (zülqədər türk tayfasının bir qolu) irsi vilayəti idi.

XVI-XVII əsrlərə aid körpü (Zəyəm çayı üzərində) dövrümüzə gəlib çıxmşdır.

Xarici keçidlərRedaktə

  • "Təzkirət-əl-mülk" əsəri
  • [1]