Zəylik alunit yatağı

Zəylik alunit yatağı dünyada ən böyük alunit yataqlarından biri ola­raq, filizləşmənin miqyasına, yaranma şəraitinə və layşəkilli yatımına görə çox nadirdir və Azərbaycan Respublikasının və dünyanın başqa yataqla­rından kəskin surətdə fərqlənir. Yataq Daşkəsən sinklinalının orta və üst yura vulkanogen və vulkanogen-çökmə süxurlarından təşkil olunmuş şimali-şərq qanadında yerləşir və sənaye ehtiyatları 170 mln. tondan çoxdur.

Zəylik alunit yatağı
Zaylik alunite deposit.png
Yerləşməsi
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan

Minerallar paragenezinə alunit, kaolinit (dikkit), kvars, xalsedon, piro­fillit, serisit, diaspor, züniit, korund, hematitflüorit daxildir. Hipergen minerallardan qalluazit, limonit, tək-tək hallarda isə kalsit, gips və başqa­larına rast gəlinir.

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • "Azərbaycan Respublikasının Geoloji İrsi" // Bakı, "Nafta-Press" nəşriyyatı, 2013 ''