Zefir - Qədim yunan mifologiyasına görə Qərb küləyi allahı.