Zeynəddin Hacıyev

Zeynəddin Hacıyev (tam adı: Zeynəddin Camal oğlu Hacıyev) — Azərbaycan filosofu, fəlsəfə elmləri doktoru, professor[1].

Zeynəddin Hacıyev
Zeynəddin Camal oğlu Hacıyev
Doğum tarixi
Doğum yeri Tülü, Balakən rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Fəlsəfə
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru
Elmi adı Professor
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi
Mükafatları "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı

HəyatıRedaktə

Z.C.Hacıyev 1941-ci ildə Balakən rayonunun Tülü kəndində anadan olub.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra, 1958–1960-cı illərdə kolxozda sıravi kolxozçu işləyib. 1960-cı ildə ADU-nun tarix fakültəsinə qəbul olub, 1965-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1965–1969-cu illərdə ADU-nun Fəlsəfə kafedrasında əyani aspirant olub. 1966-cı ildə ordu sıralarında qulluq edib.

1969-cu ildə "Siyasət ilə əxlaqın qarşılıqlı münasibətləri" mövzusunda namizədlik, 1993-cü ildə "Elmitexniki tərəqqi ilə sosial dəyişikliklərin dialektikası" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

1969–1981-ci illərdə ADU-da müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində işləyib. 1982–1987-ci illərdə Kirovabadda (indiki Gəncə) Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda Fəlsəfə kafedrasının müdiri olub. 1988-ci ildən hal-hazıra qədər BDU-da fəlsəfə kafedrasında çalışır. Fəlsəfə elmləri üzrə 7 namizədlik dissertasiyasına elmi rəhbər olub. 4 dərsliyin, 4 monoqrafiyanın, 60-a qədər məqalənin və tezisin müəllifidir.

Tədqiqat sahəsiRedaktə

Sosial strukturun dəyişilməsi "Sosial fəlsəfədə mənəvilik, şəxsiyyətin azadlığı problemləri üzrə elmi tədqiqat aparır.

TəltifləriRedaktə

Seçilmiş əsərləriRedaktə

 1. "Keçid dövrü və sosial dəyərlər". BDU-nun xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. 2003, № 1, 0,8 ç.v.
 2. "Fəaliyyət anlayışının sosial-fəlsəfi təhlili". Sosial-siyasi problemlər. XI buraxılış. AMEA-nın Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu. Bakı, 2004, 0,4 ç.v.
 3. "Sosial idrakda həqiqət ilə dəyərin münasibəti". BDU-nun xəbərləri. Sosial-siyasi elmləri seriyası. 2006, № 4, 0,6 ç.v.
 4. "Müasir cəmiyyətin sosial strukturunun dəyişilməsinin əsas meylləri" — AMEA-nınFəlsəfə, sosiologiya və hüquq institutunun "Fəlsəfə" elmi-nəzəri jurnalı, 2009, № 1, 1 ç.v.
 5. "Mənəvilik anlayışının fəlsəfi mahiyyəti" — BDU xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, № 1–2, 0,6 ç.v.
 6. "Azadlığın strukturunda dəyərlər seçiminin rolu" — BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı – 2009, s. 343–345.
 7. "Sosial tərəqqinin meyarı məsələsinə dair" — BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı – 2009, s. 355–356.
 8. "Fərd sosial əlaqələr sistemində". "Müasir dövrün aktual problemləri" Bakı — 2011 № 6. səh. 224 – 226.
 9. "Sosial fəlsəfənin funksiyalarına dair" (məqalə) "Müasir dövrün aktual problemləri" Bakı – 2011,№ 6. səh. 229 – 231.
 10. "İdarəçilikdə tələbələrin rolu probleminin sosioloji təhlili" (məqalə) "Tarix və onun problemləri" Bakı – 2011 № 3. səh. 346 – 350.
 11. "Azadlıq sosial birliklərin və fərdin maraqları kontekstində" "Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları". Bakı, 2013.
 12. "Azadlıq anlayışının strukturuna dair" "Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları". Bakı, 2013.
 13. "Sosial-iqtisadi proseslərdə dəyərlərin rolu". "ХIХ век глобализация социально-экономические проблемы общества". Научно-практическая конференция, посвященная социально-экономическим проблемам современности (20–21 декабря 2013 г). Баку – 2013səh. 173–181.
 14. "Sosial məkan və sosial zamanın ontoloji əsasları" // Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış № 15, cild II. Bakı – 2015, səh. 219–225.
 15. ."Sosial idrakda həqiqət problemi". Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış № 18, səh. 62–69. Bakı −2017.
 16. "Elmi fakt ilə nəzəriyyənin qarşılıqlı münasibəti". Bakı Dövlət Universiteti Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 2, səh. 87–94. Bakı – 2017.
 17. "Multikultural proseslərin nəzəri mənalandırılmasında anlama prosedurunun rolu". Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış № 19, səh. 85–91. Bakı −2017.

KitablarıRedaktə

İstinadlarRedaktə

 1. "F.e.d., prof. Hacıyev Zeynəddin Camal o." 2022-01-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-10-09.
 2. ""Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919–2019)" yubiley medalı ilə təltif olunanlar" (PDF). 2019-11-27 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2021-10-09.