Zooloqların ümumi qəbul olunmuş qısaldılmış soyadlarının siyahısı

Zooloqların adlarının ümumi qəbul olunmuş qısaldılmış adlarının siyahısı


A redaktə

B redaktə

C redaktə

D redaktə

E redaktə

F redaktə

G redaktə

H redaktə

I redaktə

J redaktə

K redaktə

L redaktə

M redaktə

N redaktə

O redaktə

P redaktə

Q redaktə

R redaktə

S redaktə

T redaktə

U redaktə

V redaktə

W redaktə

X redaktə

Y redaktə

Z redaktə

Ədəbiyyat redaktə

  • Негробов О. П. "Краткий справочник по зоологической систематике." — Воронеж: Изд-во ВГУ. 1988. — 112 с. (§.2.2. Сокращения фамилий авторов некоторых таксонов: стр.46-55).

Ссылки redaktə