Çar (lat. caesar, yun. kαῖσαρ) — slavyanlarda monarx titulu. "Sezar" (Caesar) sözündən əmələ gəlmişdir.[1] Roma imperatorlarının titulu, qədim və orta əsr dövlətlərində hökmdar titulu.

Monarxiya
redaktə

Ümumi məlumat Redaktə

Tarixi ədəbiyyatda qədim Babilistan, Aşşur, Çin, Hindistan, İran, Yunanıstan, respublikayaqədərki Roma, ellinist MisirQafqaz Albaniyasının hakimləri çar adlandırılıb. Çar kral tituluna uyğun olan ali dövlət ünvanıdır (imperatordan sonra). Bolqarıstanda monarxlar X, XIV əsrlərdə və 1908-ci ildən monarxiyanın ləğvinədək (1946) çar titulunu daşımışlar. Rusiyada 1547-1721-ci illərdə dövlət başçısının rəsmi titulu idi. İlk çar IV İvan Qroznı olmuşdur. I Pyotr imperator titulunu qəbul etmişdir (1721).

İstinadlar Redaktə

  1. David S. Kidder , Noah D. Oppenheim. Entelektüelin Kutsal Kitabı (türkçe). Maya Kitap. 2012.