Çar (lat. caesar, yun. kαῖσαρ) — slavyanlarda monarx titulu. "Sezar" (Caesar) sözündən əmələ gəlmişdir.[1]Roma imperatorlarının titulu, qədim və orta əsr dövlətlərində hökmdar titulu.

Monarxiya
Heraldic Royal Crown (Common).svg
Cetro.svg
Portal silver.svg
redaktə

Ümumi məlumatRedaktə

Tarixi ədəbiyyatda qədim Babilistan, Aşşur, Çin, Hindistan, İran, Yunanıstan, respublikayaqədərki Roma, ellinist Misir və Azərbaycan ərazisində yerləşən Albaniyanın hakimləri Çar adlandırılır. Çar kral tituluna uyğun olan ali dövlət ünvanıdır (imperatordan sonra). Bolqarıstanda monarxlar 10,14-cü əsrlərdə və 1908-ci ildən monarxiyanın ləğvinədək (1946) Çar titulu daşımışlar. Bizansın süqutundan (1453) sonra Rusiyada 1547-1721-ci illərdə dövlət başçısının rəsmi titulu idi. İlk Ç. IV İvan Qroznı olmuşdur. I Pyotr dövründə imperator titulu ilə əvəz edilmişdi (1721).

Tarixdə İlk Çar IV İvan Qroznı olmuşdur. I Pyotr dövründə imperator titulu ilə əvəz edilmişdi (1721).

İstinadlarRedaktə

  1. David S. Kidder , Noah D. Oppenheim (2012). Entelektüelin Kutsal Kitabı (türkçe). Maya Kitap.